Oficerowie Komitetów Dystryktu

Greg Gregorczyk

Sekretarz Wykonawczy Dystryktu/District Executive Secretary

Dominika Dulat

Przewodnicząca Komitetu ds. Organizacji Konferencji Dystryktu / District Conference Organization Committee Chair

Lubomira Kudasz

Komitet ds. organizacji Konferencji Dystryktu / District Conference Organization Committee

Marek Wcisło

Komitet Organizacyjny Konwencji Światowej RI w Krakowie w 2028 / HOC RI Convention Kraków 2028

Dorota Wcisła

Przewodnicząca Komitetu Wizerunku Publicznego/Rotary Public Image Chair

Ilona Nowacka

Przewodnicząca Komitetu ds. Służby Społecznościom/Community Service Chair

Małgorzata Szymczyk

Przewodnicząca Komitetu ds Zakładania Nowych Klubów / District New Club Development Chair

Lucyna Momot

Przewodnicząca Komitetu Promocji Konwencji RI/RI Convention Promotion Chair

Jarosław Majkowski

Przewodniczący Komitetu Grup Zainteresowań/Rotary Fellowships Chair

PDG Barbara Pawlisz

Przewodnicząca Komitetu Wymiany Przyjacielskiej/Rotary Friendship Exchange Chair

Zbigniew Byczko

Przewodniczący Komitetu Nowych Pokoleń/New Generations (Youth) Service Chair

Magdalena Żmijewska

Wice Przewodnicząca Komitetu Wymiany Młodzieży /Youth Exchange Vice Chair

Henryk Kalinowski

Oficer ds. Ochrony Młodzieży/Youth Protection Officer

Magdalena Żmijewska

Oficer ds. Wymiany Nowych Pokoleń/New Generations Service Exchange

Marek Łatko

Oficer ds. Zarządzania Systemami Informatycznymi

Michał Sowa

Przewodniczący Komitetu Prawnego