Oficerowie Komitetów Dystryktu

Marek Wcisło

DGN - Gubernator Nominat na kadencję 2021/2022

Marek Stawicki

Przewodniczący ds. Służby Społecznościom/Community Service Chair

Robert Gadzinowski

Przewodniczący ds. Globalnego Programu Zniżek/Rotary Global Rewards Chair

Dorota Wcisła

Przewodnicząca Komitetu Wizerunku Publicznego/Rotary Public Image Chair

Mark Krawczyński

Przewodniczący Komitetu Promocji Konwencji RI/RI Convention Promotion Chair

Piotr Czułowski

Przewodniczący Komitetu Grup Zainteresowań/Rotary Fellowships Chair

PDG Barbara Pawlisz

Przewodnicząca Komitetu Wymiany Przyjacielskiej/Rotary Friendship Exchange Chair

Zbigniew Byczko

Przewodniczący Komitetu Nowych Pokoleń/New Generations (Youtch)Service Chair

Marta Tryniszewska

Koordynator programu mentoringu Liderzy przyszłości - Rotary dla Rotaract

Rafał Tondera

Przewodniczący Komitetu ds. Komunikacji Internetowej/DICO