Oficerowie Komitetów Dystryktu

IPDG Łukasz Grochowski

IPDG - Gubernator Poprzedniej Kadencji Wicegubernator 2019/2020, Trener Dystryktu 2019/2020

Anna Murawska

Przewodniczący ds. Konferencji Dystryktu/District Conference Chair

 

Piotr Figurski

Przewodniczący ds. Służby Społecznościom/Community Service Chair

Robert Gadzinowski

Przewodniczący ds. Globalnego Programu Zniżek/Rotary Global Rewards Chair

Dorota Wcisła

Przewodnicząca Komitetu Wizerunku Publicznego/Rotary Public Image Chair

Marek Wcisło

Przewodniczący Kom. Pozyskiwania i Angażowania Członków/Membership Attraction and Engagement Chair

Maciej Pawlisz

Przewodniczący Komitetu Promocji Konwencji RI/RI Convention Promotion Chair

Jarosław Majkowski

Przewodniczący Komitetu Grup Zainteresowań/Rotary Fellowships Chair

PDG Barbara Pawlisz

Przewodnicząca Komitetu Wymiany Przyjacielskiej/Rotary Friendship Exchange Chair

Zbigniew Byczko

Przewodniczący Komitetu Nowych Pokoleń/New Generations (Youtch)Service Chair

Magdalena Żmijewska

Przewodnicząca Komitetu Wymiany Młodzieży/Youth Exchange Chair

Marek Łatko

Wiceprzewodniczący Komitetu Wymiany Młodzieży

Rafał Tondera

Przewodniczący Komitetu ds. Komunikacji Internetowej/DICO

PDG Barbara Pawlisz

Pełnomocnik Gumernatora ds. Konkursu Krasomówczego

Maria Sobczyk

Reprezentant Rotaractu / DRR