Oficerowie Komitetów Dystryktu

PDG Andrzej Ludek

Wice Gubernator Dystryktu 2231 w kadencji 2020/2021

Łukasz Zimnoch

Przewodniczący ds. Konferencji Dystryktu/District Conference Chair

Piotr Figurski

Przewodniczący ds. Służby Społecznościom/Community Service Chair

Robert Gadzinowski

Przewodniczący ds. Globalnego Programu Zniżek/Rotary Global Rewards Chair

Dorota Wcisła

Przewodnicząca Komitetu Wizerunku Publicznego/Rotary Public Image Chair

PDG Wojciech Czyżewski

Przewodniczący Kom. Pozyskiwania i Angażowania Członków/Membership Attraction and Engagement Chair

Mark Krawczyński

Przewodniczący Komitetu Promocji Konwencji RI/RI Convention Promotion Chair

Jarosław Majkowski

Przewodniczący Komitetu Grup Zainteresowań/Rotary Fellowships Chair

PDG Barbara Pawlisz

Przewodnicząca Komitetu Wymiany Przyjacielskiej/Rotary Friendship Exchange Chair

Zbigniew Byczko

Przewodniczący Komitetu Nowych Pokoleń/New Generations (Youtch)Service Chair

Marta Tryniszewska

Koordynator programu mentoringu Liderzy przyszłości - Rotary dla Rotaract

Rafał Tondera

Przewodniczący Komitetu ds. Komunikacji Internetowej/DICO

Tina Czapiewska

Reprezentant Rotaractu / DRR