Oficerowie Komitetów Dystryktu

Dorota Wcisła

Przewodnicząca Komitetu Wizerunku Publicznego/Rotary Public Image Chair

Mark Krawczyński

Przewodniczący Komitetu Promocji Konwencji RI/RI Convention Promotion Chair

Jarosław Majkowski

Przewodniczący Komitetu Grup Zainteresowań/Rotary Fellowships Chair

PDG Barbara Pawlisz

Przewodnicząca Komitetu Wymiany Przyjacielskiej/Rotary Friendship Exchange Chair

Zbigniew Byczko

Przewodniczący Komitetu Nowych Pokoleń/New Generations (Youtch)Service Chair

Magdalena Żmijewska

Wice Przewodnicząca Komitetu Wymiany Młodzieży /Youth Exchange Vice Chair

Magdalena Żmijewska

Oficer ds. Wymiany Nowych Pokoleń/New Generations Service Exchange

Marek Łatko

Oficer ds. Zarządzania Systemami Informatycznymi