Oficerowie Komitetów Dystryktu

Janusz Koziński

DGN - Gubernator Nominat na kadencję 2020/2021

Greg Grzegorczyk

Sekretarz Wykonawczy Dystryktu/District Executive Secretary

Mattieu Bondu

Przewodniczący ds. Konferencji Dystryktu/District Conference Chair

Ewa Furlepa

Przewodnicząca ds. Służby Społecznościom/Community Service Chair

Robert Gadzinowski

Przewodniczący ds. Globalnego Programu Zniżek/Rotary Global Rewards Chair

Wojciech Czyżewski PDG

Przewodniczący Kom. Pozyskiwania i Angażowania Członków/Membership Attraction and Engagement Chair

Janusz Nowastowski

Przewodniczący Komitetu ds. Zakładania Nowych Klubów/New Club Development Chair

Maciej Pawlisz

Przewodniczący Komitetu Promocji Konwencji RI/RI Convention Promotion Chair

Jarosław Majkowski

Przewodniczący Komitetu Grup Zainteresowań/Rotary Fellowships Chair

Barbara Pawlisz PDG

Przewodnicząca Komitetu Wymiany Przyjacielskiej/Rotary Friendship Exchange Chair

Marek Łatko

Wiceprzewodniczący Komitetu Wymiany Młodzieży

Jakub Szatkowski

Przewodniczący Komitetu Rotaract/Rotaract Chair

Rafał Tondera

Przewodniczący Komitetu ds. Komunikacji Internetowej/DICO

Marek Łatko

Komitet ds. Komunikacji Internetowej