Oficerowie Komitetów Dystryktu

Greg Gregorczyk

DGN - Gubernator Nominat na kadencję 2023/2024

Greg Gregorczyk

Sekretarz Wykonawczy Dystryktu/District Executive Secretary

PDG Janusz Potępa

Przewodniczący Komitetu ds. Organizacji Konferencji Dystryktu / District Conference Organization Committee Chair

Dorota Wcisła

Przewodnicząca Komitetu Wizerunku Publicznego/Rotary Public Image Chair

Michał Skup

Przewodniczący Komitetu Różnorodność, Równość i Włączenie/ Diversity,Equity & Inclusion Committee Chair

IPDG Piotr Jankowski

Krajowy Koordynator Komitetów Członkowskich i tworzenia nowych klubów

Piotr Figurski

Komitet Członkowski

Małgorzata Szymczyk

Przewodnicząca Komitetu Pozyskiwania Członków / District Member Attraction Chair

Jarosław Majkowski

Przewodniczący Komitetu Grup Zainteresowań/Rotary Fellowships Chair

PDG Barbara Pawlisz

Przewodnicząca Komitetu Wymiany Przyjacielskiej/Rotary Friendship Exchange Chair

Magdalena Żmijewska

Wice Przewodnicząca Komitetu Wymiany Młodzieży /Youth Exchange Vice Chair

Henryk Kalinowski

Oficer ds. Ochrony Młodzieży/Youth Protection Officer

Magdalena Żmijewska

Oficer ds. Wymiany Nowych Pokoleń/New Generations Service Exchange

Marek Łatko

Oficer ds. Zarządzania Systemami Informatycznymi

Michał Sowa

Przewodniczący Komitetu Prawnego

Ilona Nowacka

Przewodnicząca Komitetu ds. Służby Społecznościom/Community Service Chair

Jagoda Zmarz

Reprezentantka Rotaractu / DRR