Oficerowie Komitetów Dystryktu

Olimpia Faustyna Skupieńska

Komitet Finansowy

Mateusz Chudzik

Komitet Prawny Dystryktu, Pełnomocnik Zarządu

Robert Gadzinowski

Oficer ds. Ochrony Danych Osobowych

Wojciech Czyżewski PDG

Przewodniczący Komitetu ds. Członkostwa/Membership Attraction And Engagement Chair

Janusz Nowastowski

Przewodniczący Komitetu ds. Zakładania Nowych Klubów/New Club Development Chair

Mark Krawczyński

Przewodniczący Komitetu Promocji Konwencji RI/RI Convention Promotion Chair, Acting Chair Host Organization Commitee

Ryszard Łuczyn

Przewodniczący Komitetu Rotary Community Corp/RCC Chair

Marek Łatko

Komitet ds. Komunikacji Internetowej

Ireneusz Iwański

Pełnomocnik Gumernatora ds. Konkursu im. Bohdana Kurowskiego

Mateusz Synak

Przedstawiciel Rotaractu/District Rotaract Representative DRR