Waldemar Płusa

Przewodniczący Komitetu Służby Międzynarodowej/International Service Chair