Kontakt

Odnośnik do strony www.rotary.org

odnosnik-do-rotary-org

 

 

Gubernator/Sekretarz

 

Gubernator D2231

 

dg_d2231@rotary.org.pl
Gubernator Elekt D2231  

dge_d2231@rotary.org.pl

 

Sekretarz D2231  

secretary@rotary.org.pl

 

Rotary Foundation

Nazwa Komitetu

Konto pocztowe

Komitet ds. Rotary Foundation rotary_foundation@rotary.org.pl
 Podkomitet ds. Datków annual_fund@rotary.org.pl
 Podkomitet ds. Grantów global_grants@rotary.org.pl
 Podkomitet ds. Polio Plus polio@rotary.org.pl
 Podkomitet ds. Szkolenia Zawodowego vocational_training@rotary.org.pl
 Podkomitet ds. Audytu
stewardship@rotary.org.pl
 Podkomitet ds. Stypendiów scholarship@rotary.org.pl
 Podkomitet ds. Zbiórek fundraising@rotary.org.pl

Komitety Dystryktalne

Nazwa Komitetu

Konto pocztowe

 Zespół Trenerski trener@rotary.org.pl
 Komitet Finansowy skarbnik@rotary.org.pl
 Komitet ds. Członkostwa membership@rotary.org.pl
 Komitet ds. Rozwoju extension@rotary.org.pl
 Komitet ds. Nowych Pokoleń new_generations@rotary.org.pl
 Komitet ds. Public Relations public_relations@rotary.org.pl
 Komitet ds. Komunikacji Internetowej dico@rotary.org.pl
 Komitet ds. Alumnów alumni@rotary.org.pl
 Komitet ds. Rotaractu rotaract@rotary.org.pl
 Komitet ds. Interactu interact@rotary.org.pl
 Komitet ds. Wymiany Młodzieżowej youth_exchange@rotary.org.pl
 Komitet ds. RYLA ryla@rotary.org.pl
 Komitet ds. Wymiany Przyjaźni friendship_exchange@rotary.org.pl
 Komitet ds. Służby Międzynarodowej international@rotary.org.pl
 Komitet ds. Służby Społecznej community@rotary.org.pl
 Komitet ds. Grup Zainteresowań fellowship@rotary.org.pl
 Komitet ds. Zakładania Nowych Klubów new_club@rotary.org.pl
 Komitet ds. Konferencji Dystryktu district_con@rotary.org.pl
 Komitet ds. Konwencji RI ri_convention@rotary.org.pl
 Flota Giżycko flota@rotary.org.pl
 Komisja Rewizyjna komisjarewizyjna@rotary.org.pl
Komitet Prawny komitetprawny@rotary.org.pl
Redaktor Strony  www.rotary.org.pl  
redakcja@rotary.org.pl

Komitety Międzykrajowe ICC

Nazwa Komitetu

Konto pocztowe

 Polska-Białoruś
 Polska-Chorwacja
 Polska-Czechy&Słowacja ICC_polska_czechy_slowacja@rotary.org.pl
 Polska-Francja ICC_polska_francja@rotary.org.pl
 Polska-Hiszpania ICC_polska_hiszpania@rotary.org.pl
 Polska-Izrael ICC_polska_izrael@rotary.org.pl
  Polska-Litwa ICC_polska_litwa@rotary.org.pl
 Polska-Niemcy ICC_polska_niemcy@rotary.org.pl
 Polska-Szwajcaria ICC_polska_szwajcaria@rotary.org.pl
Polska-Szwecja ICC_polska_szwecja@rotary.org.pl
Polska-Tunezja ICC_polska_tunezja@rotary.org.pl
Polska-Turcja ICC_polska_turcja@rotary.org.pl
Polska-Ukraina ICC_polska_ukraina@rotary.org.pl
Polska-Węgry ICC_polska_wegry@rotary.org.pl
Polska-Rosja

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (tekst w języku polskim:  Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO), informujemy administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Klubów Rotary „Dystrykt 2231 Rotary International”, ul. Sienkiewicza 55, 90-009 Łódź. Dane kontaktowe: Stowarzyszenie Klubów Rotary „Dystrykt 2231 Rotary International”, ul. Sienkiewicza 55, 90-009 Łódź, email: dico@rotary.org.pl. Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi). Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi prawnie uzasadniony cel realizowany przez administratora danych. Dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.: partnerom świadczącym usługi techniczne, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi hostingowe, operatorom pocztowym, przewoźnikom, firmom drukującym korespondencję lub obsługującym korespondencję. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym również do takich w stosunku do których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: w zależności od charakteru korespondencji (np. korespondencja związana z roszczeniami lub reklamacjami itp. do 10 lat, inna korespondencja – 1 rok od daty zakończenia sprawy, której dotyczy korespondencja). Każdemu przysługuje prawo  do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jego dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, chyba że korespondencja dotyczy ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Każdemu przysługuje prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu rejestracji korespondencji i udzielenia na nią odpowiedzi, a także załatwienia sprawy, o ile korespondencja taki uprawniony wniosek zawiera. W przypadku niepodania danych korespondencja nie będzie procesowana. W ramach prowadzenia rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi) nie są podejmowane  zautomatyzowane decyzje. Dane osobowe nie są profilowane.