Zaangażuj się

 

droga-do-rotary

Jesteśmy sąsiadami, ludźmi mieszkającymi obok Ciebie a zarazem obywatelami świata zjednoczonymi dla wspólnego dobra. Z Tobą możemy osiągnąć jeszcze więcej. W jaki sposób chciałbyś do nas dołączyć? Wybierz z poniższego formularza i dołącz do Rotarian ze wszystkich kontynentów. 

  Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tekst w języku polskim: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO), informujemy administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Klubów Rotary „Dystrykt 2231 Rotary International”, ul. Sienkiewicza 55, 90-009 Łódź. Dane kontaktowe: Stowarzyszenie Klubów Rotary „Dystrykt 2231 Rotary International”, ul. Sienkiewicza 55, 90-009 Łódź, email: dico@rotary.org.pl. Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi). Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi prawnie uzasadniony cel realizowany przez administratora danych. Dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.: partnerom świadczącym usługi techniczne, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi hostingowe, operatorom pocztowym, przewoźnikom, firmom drukującym korespondencję lub obsługującym korespondencję. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym również do takich w stosunku do których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: w zależności od charakteru korespondencji (np. korespondencja związana z roszczeniami lub reklamacjami itp. do 10 lat, inna korespondencja – 1 rok od daty zakończenia sprawy, której dotyczy korespondencja). Każdemu przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jego dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, chyba że korespondencja dotyczy ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Każdemu przysługuje prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu rejestracji korespondencji i udzielenia na nią odpowiedzi, a także załatwienia sprawy, o ile korespondencja taki uprawniony wniosek zawiera. W przypadku niepodania danych korespondencja nie będzie procesowana. W ramach prowadzenia rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi) nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje. Dane osobowe nie są profilowane.

  Sercem Rotary są nasze kluby – złożone ze wspaniałych ludzi, którzy dzielą wspólną pasję pomagania i służenia na rzecz innych,  jak i do rozwijania przyjaźni.

  Stając się Rotarianinem/Rotarianką połączysz się z różnorodną grupą osób o ugruntowanej wiedzy, stażu zawodowym, którzy dzielą Twoją chęć do dawania czegoś od siebie. Przy wspólnym posiłku, kawie czy nawet przez Internet będziesz mógł/mogła:

  • Przedyskutować potrzeby społeczności lokalnej, w której żyjesz a także odkrywać kreatywne sposoby ich zaspokajania
  • Doskonalić Twoje profesjonalne i organizacyjne umiejętności
  • Spotykać przyjaciół i poznawać nowych znajomych.

  Kluby przyjmują nowych członków tylko poprzez zaproszenie, więc radzimy abyś najpierw skontaktował(a) się z klubem w Twojej okolicy, aby dowiedzieć się o nim więcej.  To nie tylko dobry sposób by nas poznać – to także wspaniały sposób, aby zaangażować się w życie swojej lokalnej społeczności.

  Rotary łączy ludzi wszystkich kontynentów, kultur i zawodów – to jest naprawdę nasza najmocniejsza strona. Nasze różnorodne perspektywy pomagają nam widzieć problemy w różny sposób – i pomagają nam rozwiązywać je w społecznościach na całym świecie.

  Jesteś zainteresowany, aby połączyć swe siły z Rotarianami  w Twojej okolicy? Wybierz z powyższego boksu, co Cię interesuje lub znajdź klub Rotary w swojej okolicy i przyjdź na spotkanie.