Marek Łatko

Działa w klubie: RC Lublin

Oficer ds. Zarządzania Systemami Informatycznymi w kadencji 2022/2023

Komitet ds. Komunikacji Internetowej w kadencjach 2018/2019 i 2019/2020