Michał Skup

Działa w klubie: RC Warszawa Fryderyk Chopin

Przewodniczący Podkomitetu ds. Stypendiów / District Scholarship Subcommittee Chair