Marek Wcisło

Działa w klubie: RC Kraków Wawel

DGE – Gubernator Elekt w kadencji 2022/2023

Gubernator Nominat D2231 desygnowany na kadencję 2023/2024

Komitet Pozyskiwania i Angażowania Członków w kadencji 2019/2020

Regionalny Przedstawiciel Gubernatora na Małopolskę, Śląsk i Kielce w kadencji 2018/2019