Osiągnięcia w Polsce RF

Od 1991 roku do września 2013 roku Rotarianie w dystrykcie 2230 (Polska, Białoruś i Ukraina) zrealizowali 517 humanitarnych projektów współfinansowanych (Matching Grantów) o łącznej wartości 11 710 246,75 USD.

Oprócz tego rotarianie D-2230 zrealizowali i uczestniczyli w wielu innych projektach takich jak:

– stypendia na poziome akademickim, w których uczestniczył ponad 60 nie Rotarian

– wymienne grupy studyjne z programem zawodowym , których liderami byli rotaninie a wzięło w nich udział 125 nie Rotarian

– „PolioPLUS” opanowanie choroby Heinego Medina wywoływanej wirusem POLIO w skali światowej

a ponadto:

każdy klub rotary każdego roku realizuje lokalne lub o szerszym zakresie projekty humanitarne i edukacyjne, realizowanych siłami i środkami swoich członków klubu i sympatyków rotary.

Lista zrealizowanych projektów klubowych z udziałem innych klubów oraz z dofinansowaniem z funduszy „Wold Fund” czyli światowych funduszy fundacji Rotarian „The Rotary Foundation” są wymienione w pliku „D-2230 Granty humanitarne 1991 – 2013.pdf”.

https://rotary.org.pl/wp-content/uploads/2015/11/d-2230-granty-humanitarne-1991-2013.pdf