Drogi służby

Przez ponad 100 lat, które upłynęły od powstania Rotary, nasze motto „Służba ponad własne interesy” (ang. „Service above self”) jest realizowane poprzez tzw. Drogi Służby, stanowiące podstawę aktywności klubów.

Służba klubowa

sluzba-klubowa

Cel: Rozwój relacji międzyludzkich.

Służba klubowa ogniskuje się na umocnieniu wspólnoty klubowej i zapewnieniu efektywnego funkcjonowania klubu.

Służba zawodowa

sluzba-zawodowa

 

Cel: Wysokie etyczne standardy biznesowe i zawodowe oraz pokazywanie zasług w pożytecznych zawodach jako sposobności do służby społeczeństwu.

Służba zawodowa zachęca Rotarian do służenia innym poprzez wykonywane zawody i przestrzeganie wysokich norm etycznych.

Służba społeczna

sluzba-spoleczna

Cel: Stosowanie ideału służby w życiu osobistym , biznesowym i społecznym każdego Rotarianina.

Służba społeczności obejmuje projekty oraz działalność na rzecz polepszenia życia swej lokalnej społeczności.

Służba międzynarodowa

sluzba-miedzynarodowa

Cel: Rozwój zrozumienia międzynarodowego, dobrej woli i pokoju realizowane przez Rotarian zjednoczonych w ideale służby.

Służba międzynarodowa to akcje mające na celu rozszerzenie humanitarnego zasięgu Rotary na cały świat oraz promocje światowego zrozumienia i pokoju. W ramy tej służby wchodzą zarówno działania np. w projekcie PolioPlus, jak i pomoc np. w aklimatyzacji w nowym kraju, oferowana studentom wymiany młodzieżowej.

Służba nowym generacjom

Cel: Wsparcie pozytywnych zmian, które wnosi obecność młodych ludzi w życiu społecznym.

Rozwój aktywności młodzieży poprzez programy takie, jak Rotaract, Interact czy RYLA i poprawa porozumienia między narodami poprzez Rotariańską Wymianę Młodzieżową (Rotary Youth Exchange, RYE).