Rotary Foundation

Przewodniczący / DRFC

Stewardship Subcommittee Chair – Przewodniczący Podkomitetu Audytu

Janusz Lisiecki

Fundraising Subcommittee Chair – Przewodniczący Podkomitetu Zbiórek

Grants Subcommittee Chair – Przewodniczący Podkomitetu Grantów

PolioPlus Subcommittee Chair – Przewodniczący Podkomitetu PolioPlus

District Scholarship Subcommittee Chair – Przewodniczący Podkomitetu ds Stypendiów

District Vocational Training Team Subcommittee Chair – Przewodniczący Podkomitetu Szkolenia Zawodowego

District Annual Fund Subcommittee Chair – Podkomitet ds Funduszu Rocznego (APF)

Alumni Chair – Przewodniczący Podkomitetu Alumnów