Rotary Foundation

Przewodniczący / DRFC

Stewardship Subcommittee Chair – Przewodniczący Podkomitetu Audytu

District Annual Fund Subcommittee Chair – Podkomitet ds. Funduszu Rocznego (APF)

Grants Subcommittee Chair – Przewodnicząca Podkomitetu Grantów

PolioPlus Subcommittee Chair – Przewodniczący Podkomitetu PolioPlus

District Scholarship Subcommittee Chair – Przewodniczący Podkomitetu ds. Stypendiów

Paul Harris Society Coordinator – Koordynator Towarzystwa Paula Harrisa

Alumni Chair – Przewodniczący Podkomitetu Alumnów