Rotary Foundation

Przewodniczący / DRFC

Stewardship Subcommittee Chair – Podkomitet Audytu

Piotr Jankowski

Fundraising Subcommittee Chair – Podkomitet Zbiórek

Grants Subcommittee Chair – Podkomitet Grantów

Janusz Lisiecki

PolioPlus Subcommittee Chair – Podkomitet PolioPlus

Alumni Chair – Podkomitet Alumnów