Irma Kamińska

Działa w klubie: RC Olsztyn Varmia

Przewodnicząca Podkomitetu Grantów / Grants Subcommittee Chair