IPDG Piotr Jankowski

Działa w klubie: RC Koszalin

IPDGGubernator Dystryktu 2231 w poprzedniej kadencji 2022/2023

Koordynator Towarzystwa Paula Harrsa / Paul Harris Society w kadencji 2023/2024

Gubernator Dystryktu 2231 w kadencji 2022/2023

DGE – Gubernator Elekt w kadencji 2021/2022

DGN – Gubernator Nominat na kadencję 2022/2023

Przewodniczący Podkomitetu ds. Stewardship/Stewardship Subcommittee Chair D2231 w kadencji 2018/2019