PDG Piotr Jankowski

Działa w klubie: RC Koszalin

PDGGubernator Dystryktu 2231 w kadencji 2022/2023

Doradca Dystryktu/District Learning Facilitator w kad. 2024/2025

Koordynator Towarzystwa Paula Harrsa / Paul Harris Society w kadencji 2023/2024. 2024/2025

Gubernator Dystryktu 2231 w kadencji 2022/2023

DGE – Gubernator Elekt w kadencji 2021/2022

DGN – Gubernator Nominat na kadencję 2022/2023

Przewodniczący Podkomitetu ds. Stewardship/Stewardship Subcommittee Chair D2231 w kadencji 2018/2019