Programy dystryktalne

Jarosław Majkowski

Przewodniczący Komitetu Rotariańskich Grup Zainteresowań/Rotary Fellowships Chair

Michał Sobczak

Przewodniczący Komitetu Wymiany Przyjacielskiej/Rotary Friendship Exchange Chair

Tadeusz Płuziński PDG

Wiceprzewodniczący Komitetu Wymiany Przyjacielskiej/Rotary Friendship Exchange Vice Chair