Programy dystryktalne

Jarosław Majkowski

Przewodniczący Komitetu Rotariańskich Grup Zainteresowań/Rotary Fellowships Chair

Michał Sobczak

Przewodniczący Komitetu Wymiany Przyjacielskiej/Rotary Friendship Exchange Chair