Programy dystryktalne

Marek Stawicki

Przewodniczący Komitetu ds. Służby Społecznej/Community Service Chair

Jarosław Majkowski

Przewodniczący Komitetu Rotariańskich Grup Zainteresowań/Rotary Fellowships Chair

PDG Barbara Pawlisz

Przewodnicząca Komitetu Wymiany Przyjacielskiej/Rotary Friendship Exchange Chair