Programy dystryktalne

Jarosław Majkowski

Przewodniczący Komitetu Rotariańskich Grup Zainteresowań/Rotary Fellowships Chair

PDG Barbara Pawlisz

Przewodnicząca Komitetu Wymiany Przyjacielskiej/Rotary Friendship Exchange Chair