PDG Barbara Pawlisz

Działa w klubie: RC Sopot International

Przewodnicząca Komitetu Wymiany Przyjacielskiej/Rotary Friendship Exchange Chair w kadencjach 2018/2019 i 2019/2020

Asystent Koordynatora Strefowego D2231 w kadencji 2018/2019

Pełnomocnik gubernatora ds. konkursu krasomówczego w kadencjach 2016/2017, 2017/2018 i 2018/2019

Przewodnicząca ICC Polska-Szwecja

Gubernator Dystryktu 2230 w latach 2015-2016

Obejmując funkcję Gubernatora Dystryktu 2230 Rotary International w lipcu 2015, Barbara Pawlisz powiedziała:

Czeka nas ważny rok. Będzie to ostatni rok wspólnego polsko-ukraińsko-białoruskiego dystryktu. Do Polski przyjedzie Prezydent RI Ravi Ravindran. Przeprowadzimy I Konkurs Dystryktalny dla Młodzieży Gimnazjalnej dotyczący wystąpień publicznych.

Barbara Pawlisz pełniła w latach 2003-2004 funkcję Prezydenta RC Sopot International.