Oficerowie w strukturach Rotary International

PDG Barbara Pawlisz

Asystent Koordynatora Strefowego Rotary Foundation