Oficerowie w strukturach Rotary International

PDG Barbara Pawlisz

Asystent Koordynatora Strefowego Rotary Foundation

Dorota Wcisła

Asystent Regionalnego Koordynatora ds. PR