Oficerowie w strukturach Rotary International

Piotr Wygnańczuk PDG

Członek Zarządu Rotary International / RI Director 2018/2020

Mark Krawczyński

Asystent Regionalnego Koordynatora ds. PR

Mieczysław Maciążek

Asystent Koordynatora Strefowego Rotary Foundation