Oficerowie w strukturach Rotary International

RDG Piotr Wygnańczuk

Członek Zarządu Rotary International / RI Director 2018/2020

Mieczysław Maciążek

Asystent Koordynatora Strefowego Rotary Foundation