Krystyna Baj-Pawluk

Działa w klubie: RC Gorzów Wielkopolski

DGE – Gubernator Elekt w kadencji 2023/2024

DGN – Gubernat0r Nominat w kadencji 2022/2023

Przewodnicząca ds. Konferencji Dystryktu – District Conference Chair w kadencji 2021/2022