Nowe Pokolenia

Zbigniew Byczko

Przewodniczący Komitetu Nowych Pokoleń / New Generations (Youth) Service Chair

Magdalena Żmijewska

Przewodnicząca Komitetu ds. Wymiany Nowych Pokoleń / New Generations Service Exchange Chair