Nowe Pokolenia

Magdalena Żmijewska

Przewodnicząca Komitetu ds. Wymiany Nowych Pokoleń / New Generations Service Exchange Chair