Nowe Pokolenia

Zbigniew Byczko

Przewodniczący Komitetu Nowych Pokoleń

Magdalena Żmijewska

Przewodnicząca Komitetu Wymiany Młodzieży/Youth Exchange Chair