Sławomir Gieroń

Działa w klubie: RC Gdańsk-Sopot-Gdynia

Przewodniczący Komitetu RYLA /RYLA Chair