RC Gdańsk-Sopot-Gdynia

Miejsce spotkań:

Hotel Mercure Posejdon
ul. Kapliczna 30
80-341 Gdańsk

Tel.:

+48 693 525 053

E-mail:

gdansksopotgdynia@rotary.org.pl

Strona WWW:

http://www.rotary.gdansk.pl

Prezydent

Adam Mierosławski

Sekretarz

Grzegorz Dolny

Skarbnik

Adam Mieroslawski

CICO

Vacat

Członek zarządu

Vacat - Rotary Foundation

Vacat - Komisja Członkostwa