Oficerowie Komitetów Międzykrajowych

Andrzej Just

plde

ICC Polska-Niemcy

Greg Grzegorczyk

pltn

ICC Polska-Tunezja

Hasan Ciftci

pltr

ICC Polska-Turcja