Oficerowie Komitetów Międzykrajowych

Greg Gregorczyk

pltn

ICC Polska-Tunezja

Hasan Ciftci

pltr

ICC Polska-Turcja