Oficerowie Komitetów Międzykrajowych

Greg Gregorczyk

pltn

ICC Polska-Tunezja

Hasan Ciftci

pltr

ICC Polska-Turcja

Andrzej Just

plng

ICC Polska-Nigeria - Komitet w organizacji