Ryszard Łuczyn

Działa w klubie: RC Zamość Ordynacki

Krajowy Koordynator Komitetów Międzykrajowych (ICC)

Przewodniczący ICC Polska-Ukraina