Monika Kobylińska

Działa w klubie: RC Sopot International

Przewodnicząca ICC Polska-Niemcy