Anna Stawikowska

Działa w klubie: RC Toruń

Przewodnicząca ICC Polska-Izrael