RC Jarosław

Miejsce spotkań:

Hotel Dwór Hetman
ul. Tarnawskiego 18
37-500 Jarosław

Tel.:

+48 606 955 817

E-mail:

jaroslaw@rotary.org.pl

Strona WWW:

http://www.jaroslaw.rotary.org.pl

Prezydent

Roman Strokoń

Wiceprezydent

Tomasz Stącel

Sekretarz

Dariusz Lotycz

Skarbnik

Jacek Stańda