Rotary Friendship Exchange

Rotary Friendship Exchange Committee District 2231

Chair: PDG Barbara Pawlisz, mobile: +48 601646926,

e-mail: pawlisz.barbara@gmail.com

Michał Skup: mobile: +48 695128333,

e-mail: michal.skup@eslimaki.pl

Michal Sobczak: mobile: +48 606290400,

e-mail: jmsobczak@post.pl

 

 

Completed Exchange 2018-2019

D 2231, Poland in D 3202, India

Polsko – Indyjska Rotariańska Przyjacielska Wymiana

Oszołomieni urodą Indii

 

Indian D 3202 in Poland D 2231 ( Presentation by Harris Padiyath Mohammed Ali, Report from Poland by PDG George Sundararaj)

Poland-India 2019 Harris

Report from Poland by George Sundararaj

Completed Exchange 2019-2020

Polscy Rotarianie z wizytą przyjaźni w Indiach

Z wizytą na Filipinach

 

Strona RI: https://www.rotary.org/en/our-programs/friendship-exchange

 

Pytania na temat Przyjacielskiej Wymiany Rodzin

1. Co to jest RFE?
Kilka par gości siebie nawzajem w swoich domach przez określony czas (max 30 dni).
2. Kto może brać udział w takiej wymianie?
Każdy Rotarianin wraz z partnerem. Dwoje Rotarian tej samej płci jest traktowanych jako para.
3. Jak złożyć wniosek?
Wypełniony wniosek przesłać do Komitetu Wymiany Przyjacielskiej, na adres Barbary Pawlisz.
4. Kto ponosi koszty wymiany?
Koszty ponoszą jedynie uczestnicy wymiany. Generalnie, goście są odpowiedzialni za koszty podróży i osobiste wydatki np. pamiątki. Gospodarze zapewniają zakwaterowanie, wyżywienie, zwiedzanie i transport na terenie dystryktu.
5. Dlaczego RFE jest tak ważny dla Rotary?
Wymiana jest dla par, które są zmotywowane aby poznać kulturę innego kraju i nawiązać
międzynarodowe, przyjacielskie relacje.
Może być skutecznym narzędziem budowania porozumienia, dobrej woli i pokoju na świecie.
6. Kto będzie kierownikiem grupy?
Jak już grupa zostanie stworzona, Komitet RFE wyznaczy osobę do pełnienia roli kierownika. Zwykle jest to najbardziej zasłużony Rotarianin, z przeszłością RFE lub były gubernator. Decyzje kierownika są wiążące dla wszystkich uczestników wymiany.
7. Jakieś dodatkowe pytania?

W szczegółach Komitetu Wymiany Przyjacielskiej Rotary można kontaktować się z :

Przewodnicząca Komitetu Wymiany Przyjacielskiej /Rotary Friendship Exchange Chair

PDG Barbara Pawlisz, RC Sopot International

e-mail: pawlisz.barbara@gmail.com

tel.: +48 601 646 926

 

 

 

 

Materiały Archiwalne:

Wizyta Rotariańskiej Wymiany Przyjaźni w Polsce z D-7490 z USA (16-28.09.2013)

Wizyta Rotariańskiej Wymiany Przyjaźni w Polsce z D-7490 z USA (16-28.09.2013)