Greg Gregorczyk

DGN – Gubernator Nominat na kadencję 2023/2024

Sekretarz Wykonawczy Dystryktu / District Executive Secretary w kadencjach 2018/2019, 2019/2020, 2022/2023, 2023/2024

Przewodniczący ICC Polska – Tunezja