Zespół Doradczy

PDG Janusz Potępa

Przewodniczący Komitetu Rotary Foundation w kadencji 2020/2021, 2021/2022 Asystent Koordynatora Strefy 16 ds. Rotary Foundation w kadencji 2016/2017 Gubernator Dystryktu…

PDG Barbara Pawlisz

Przewodnicząca Komitetu Wymiany Przyjacielskiej/Rotary Friendship Exchange Chair w kadencjach 2018/2019 i 2019/2020 Asystent Koordynatora Strefowego D2231 w kadencji 2018/2019 Pełnomocnik…

PDG Krzysztof Kopyciński

Oficer ds. Ochrony Młodzieży/Youth Protection Officer D2231 w kadencji 2018/2019 Gubernator D2231 w kadencji 2016/2017 IPDG (Gubernator poprzedniej kadencji) D2231…

PDG Łukasz Grochowski

IPDG – Gubernator Poprzedniej Kadencji Wicegubernator 2019–2020, Trener Dystryktu 2019-2020 Gubernator Dystryktu 2231 w kadencji 2018-2019 Przewodniczący Komitetu ds. Public Relations w…

PDG Małgorzata Wojtas

Gubernator D2231 w kadencji 2019/2020 DGE – Gubernator Elekt D2231 w kadencji 2018/2019 Przewodnicząca Komitetu Wizerunku Publicznego/Rotary Public Image Chair…