Zespół Doradczy

Janusz Potępa PDG

Przewodniczący Komitetu Rotary Foundation w kadencji 2018/2019 Asystent Koordynatora Strefy 16 ds. Rotary Foundation w kadencji 2016/2017 Gubernator Dystryktu 2230…

Barbara Pawlisz PDG

Asystent Koordynatora Strefowego D2231 w kadencji 2018/2019 Przewodnicząca Komitetu Wymiany Przyjacielskiej/Rotary Friendship Exchange Chair w kadencji 2018/2019 Pełnomocnik gubernatora ds.…

Krzysztof Kopyciński PDG

Oficer ds. Ochrony Młodzieży/Youth Protection Officer D2231 w kadencji 2018/2019 Gubernator D2231 w kadencji 2016/2017 IPDG (Gubernator poprzedniej kadencji) D2231…

Łukasz Grochowski

Gubernator Dystryktu 2231 w kadencji 2018-2019 Przewodniczący Komitetu ds. Public Relations w latach 2016-2017 Przewodniczący Komitetu ds. członkostwa w latach 2015-2016  

Małgorzata Wojtas

DGE – Gubernator Elekt D2231 w kadencji 2018/2019 Przewodnicząca Komitetu Wizerunku Publicznego/Rotary Public Image Chair w kadencji 2018/2019 Gubernator Nominat…