Magdalena Żmijewska

Działa w klubie: RC Kielce

Wice Przewodnicząca Komitetu Wymiany Młodzieży /Youth Exchange Vice Chair w kadencji 2022/2023

Przewodnicząca Komitetu Wymiany Młodzieży / Youth Exchange Chair w kadencjach 2018/2019 i 2019/2020