Borysław Czarakcziew

Działa w klubie: RC Kraków Wyspianski

Oficer ds. Wymiany Nowych Pokoleń / New Generations Service Exchange w kadencji 2018/2019 i 2019/2020