PDG Andrzej Ludek

Działa w klubie: RC Warszawa City

Wice Gubernator Dystryktu 2231 w kad. 2020/2021

Gubernator Dystryktu 2230 (Polska, Ukraina, Białoruś) w latach 2001/2002