Jarosław Majkowski

Działa w klubie: RC Giżycko

Przewodniczący Komitetu ds. rotariańskich grup zainteresowań/Rotary Fellowships Chair w kadencjach 2015/2016, 2017/2018, 2018/2019 i 2019/2020