Piotr Figurski

Działa w klubie: RC Grudziądz Centrum

Regionalny Przedstawiciel Gubernatora D2231 w kadencji 2018/2019 – Kujawy i Pomorze Południowe

Regionalny Przedstawiciel Gubernatora D2231 w kadencji 2017/2018 – Kujawy i Pomorze Południowe

Prezydent klubu w latach 2016-2017

Przewodniczący Podkomitetu ds. Polio w latach 2016-2017, 2017-2018

Klub pod opieką (2017/2018) -DRC Włocławek

Piotr Figurski odznaczony został w 2016 roku Medalem Paul Harris Fellow.