Piotr Figurski

Gubernator Regionalny – Kujawy i Pomorze Południowe w kadencji 2024-2025

Regionalny Przedstawiciel Gubernatora – Kujawy i Pomorze Południowe w kadencji 2022/2023

Komitet Członkowski w kad. 2023/2024

Przewodniczący ds. Służby Społecznościom/Community Service Chair w kadencji 2019/2020

Fundraising Subcomiittee Chair – Podkomitet Zbiórek w kadencji 2018/2019 i 2019/2020

Regionalny Przedstawiciel Gubernatora D2231 w kadencji 2018/2019 – Kujawy i Pomorze Południowe

Regionalny Przedstawiciel Gubernatora D2231 w kadencji 2017/2018 – Kujawy i Pomorze Południowe

Prezydent klubu w latach 2016-2017

Przewodniczący Podkomitetu ds. Polio w latach 2016-2017, 2017-2018

Klub pod opieką (2017/2018) -DRC Włocławek

Piotr Figurski odznaczony został w 2016 roku Medalem Paul Harris Fellow.