Paweł Śliwka

Działa w klubie: RC Warszawa Fryderyk Chopin

Komitet Członkowski w kad. 2023/2024

Podkomitet Alumnów / Alumni Chair w kad. 2023/2024

Reprezentant Rotaractu (DRR) w kad. 2022/2023