Robert Gadzinowski

Działa w klubie: RC Warszawa

Koordynator Ochrony Danych Osobowych w kad. 2022/2023 i 2023/2024

Przewodniczący ds. Globalnego Programu Zniżek/Rotary Global Rewards Chair D2231 w kadencji 2018/2019

Oficer ds. Ochrony Danych Osobowych D2231 w kadencji 2017/2018