Grażyna Dzwonnik

Działa w klubie: RC Chełm

Komitet Członkowski w kad. 2023/2024