Tomasz Zientarski

Działa w klubie: RC Kraków Wawel

Przewodniczący Komitetu Prawnego w kad. 2024-2025

Członek Komitetu Prawnego Dystryktu 2231 Polska w kad. 2023-2024