Oficerowie w strukturach Rotary International

Piotr Wygnańczuk PDG

Dyrektor Rotary International Elect / RI Director Elect 2018/2020

Mieczysław Maciążek

Asystent Regionalnego Koordynatora Rotary Foundation