Oficerowie w strukturach Rotary International

Piotr Wygnańczuk PDG

Dyrektor Rotary International Elect / RI Director Elect 2018/2020

Andrzej Ludek PDG

Prezydent Światowej Rady Wykonawczej Komitetów Międzykrajowych ICC

Mieczysław Maciążek

Asystent Regionalnego Koordynatora Rotary Foundation

Jolanta Wesołowska

Sekretarz Dystryktu 2231