Rotary e-Club Poland – pomagaj z Fani Mani

Rotary e-Club Poland – pomagaj z Fani Mani

W styczniu bieżącego 2020 roku Rotary e-Club Poland zamieścił na swoim facebookowym profilu informację, że można wspierać ich działania podczas codziennych zakupów w internecie. Wystarczy wejść na stronę FaniMani i wybrać profil e-Clubu. A oto link: https://fanimani.pl/rotaryeclubpoland/ . Później pozostaje już tylko wybór sklepu i oznaczenie przy płatności, że środki mają trafić na konto właśnie tej wybranej organizacji.

A zatem już od teraz, robiąc zakupy Rotarianie mogą wspierać projekty Rotary e-Clubu – kupując jak zwykle i nie dokładając do takiej operacji finansowej ani grosza więcej!

Na profilu Fani Mani znajdziemy m. in. informację na temat działalności Rotary e-Club Poland. Możemy w niej przeczytać m. in. że: „Rotary eClub Poland jest szczególnie wyczulony na likwidowanie narastających nierówności społecznych oraz likwidowanie barier w rozwoju występujących w wielu regionach naszego kraju. Dotyczy to szczególnie dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym i ekonomicznym. Zbieramy środki finansowe aby opłacić edukację nowego pokolenia. Dotyczy to również kobiet powracających na rynek pracy po urlopie macierzyńskim, wychowawczym lub bezrobociu. Osobną grupą społeczną, której chcemy pomóc są seniorzy, których sytuacja materialna jest bardzo trudna. Jest to grupa szczególna, rzadko artykułująca swoje potrzeby.”

Klub podkreśla że zebrane środki przeznaczy na: pomoc dzieciom wykluczonym, edukację dzieci i młodzieży i pomoc seniorom.

Informacja i grafika z profilu Rotary e-Club Poland: https://www.facebook.com/rotaryeclubpoland/

Zobacz też

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.