Nasz Kochany Poręba

Nasz Kochany Poręba

W dniu 19 sierpnia 2021 w Świnoujściu zmarł Jerzy Porębski, współzałożyciel  i wieloletni członek Klubu Rotary w Świnoujściu. Był najbardziej znanyn szantmenem w Polsce, autorem tekstów i muzyki  do śpiewanych przez siebie piosenek. Z wykształcenia doktor oceanografii. Studia ukończył na Uniwersytecie Jagielońskim w Krakowie. Artystyczna atmosfera tego miasta miała wpływ na rozwój jego talentu muzycznego i poetyckiego.

W połowie lat 60 – tych przyjechał do Świnoujścia i tutaj rozpoczął pracę w Morskim Instytucie Rybackim. Prowadził prace badawcze, które wymagały wypływania w rejsy po morzach i oceanach, często na statkach rybackich. Ciężka praca rybaków, ich samotność, marzenia, tęsknoty to temat jego piosenek. Był człowiekiem niezwykle wrażliwym i empatycznym, nie można się więc dziwić, że rybacy w tych nostalgicznych, poetyckich a czasami dowcipnych tekstach piosenek dostrzegali własne życie.  Jerzy Porębski bardzo szybko stał się ich bardem a kiedy przestał wpływać w morze stawał się bardem nas wszystkich lądowych szczurów.

W Jego pieśniach odnajdowaliśmy własne tęsknoty i ciągłe niespełnienia. Umiał pięknie nazwać naszą pogoń za marzeniami, które spełnić się nie mogą, ubrać w słowa zdumienie nad przemijaniem i nasz smutek.  Z czasem nie tylko rybacy dostrzegali w piosenkach Jerzego opowiadanie o własnym losie.

Świnoujszczanie byli dumni że między nimi żyje ktoś, kto tak wnikliwie opisuje ich wyspiarskie życie, stąd decyzja władz miasta o przyznaniu Jerzemu Porębskiemu tytułu Honorowego Obywatela Świnoujścia. Był ambasadorem Świnoujścia, koncertując w Polsce i poza jej granicami. Bywał częstym gościem polonijnych klubów żeglarskich w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej i w Kanadzie.

Uczestnicy  corocznych Rotariańskich  Balów  Charytatywnych  pamiętają z jakim talentem i wdziękiem prowadził je wraz z Janem Tokarskim.

Z pewnością  odszedł od nas niezwykły człowiek, który współtworzył  klimat kulturalny  i artystyczny Świnoujścia, oraz  naszą Wyspiarską tożsamość.

Barbara Cegielska- Jackowska, RC Świnoujście

Fot. z arch. RC Świnoujście

Zobacz też

Pomagają zbudować dom

Pomagają zbudować dom

Service above self. To motto każdego Rotarianina. Rotarianie z RC Młyniec Drugi głęboko wierzą, że pomagając innym zmieniają świat na…

Pożegnanie Krzysztofa Wróblewskiego

Pożegnanie Krzysztofa Wróblewskiego

Pożegnaliśmy w dniu 26 marca 2024 r. naszego Serdecznego Przyjaciela, Członka Rotary Club Zamość, Krzysia Wróblewskiego. Ceremonia pogrzebowa odbyła się…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.