Nabór wniosków do programu stypendialnego

Nabór wniosków do programu stypendialnego

Z przyjemnością ogłaszamy, że Rotary Club Warszawa Fryderyk Chopin wspólnie z Rotary Club Warszawa Konstancin i Rotary Białystok ruszamy z drugą edycją naszego programu stypendialnego dla młodzieży poniżej 18 roku życia!  Od 1 stycznia do 28 lutego 2022 roku trwa nabór wniosków, w tym roku gwarantujemy co najmniej 10.000 zł na stypendia!

Chcesz rozwijać swoje pasje naukowe, sportowe lub artystyczne? Komisja Stypendialna przyzna je najbardziej utalentowanej i obiecującej młodzieży. W 2021 roku otrzymaliśmy 55 wniosków od niesamowitych młodych ludzi, którzy pokazali nam swoje zainteresowania, ukazujące talenty, które chcą rozwijać. 

KRYTERIA FORMALNE
1. O przyznanie stypendium ubiegać się mogą osoby, które:
a) posiadają obywatelstwo polskie;
b) do dnia 01 stycznia 2022 r. nie ukończyły lat 18;
c) prześlą prawidłowo wypełnione i podpisane zgłoszenie spełniające wymogi określone w niniejszym regulaminie, w szczególności zawierające zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Programie;
d) prześlą opinię nauczyciela, trenera lub wychowawcy i fotokopię ostatnio uzyskanego świadectwa szkolnego oraz odbędą rozmowę z Komisją (dotyczy osób zakwalifikowanych do drugiego etapu Programu).
2. O przyznanie stypendium nie mogą się ubiegać:
a) zstępni Członków Organizatora lub innych Klubów Rotary w Polsce;
b) osoby, które otrzymały stypendium w latach poprzednich.
3. Zgłoszenia do Programu są przyjmowane od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 28 lutego 2022 r. Zgłoszenia nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane przez Organizatora, przy czym decyduje data wpływu zgłoszenia do Organizatora.

PIERWSZY ETAP PROGRAMU
1. Pierwszy etap Programu wymaga przesłania na adres e-mail: warszawafryderykchopin@rotary.org.pl zgłoszenia, w którym podane zostaną:
a) dane identyfikacyjne kandydata;
b) dane identyfikacyjne (imię i nazwisko) rodzica lub opiekuna prawnego kandydata;
c) informacje uzasadniające przyznanie kandydatowi stypendium.
2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 lit. c), polega na przesłaniu informacji przedstawiającej sylwetkę kandydata i opisującej jego wiedzę i doświadczenie, umiejętności, osiągnięcia, dokonania, uzdolnienia i kompetencje.

Poniżej dokumenty zgłoszeniowe do pobrania:

Zgloszenie-i-zgoda-projekt-stypendialny-Rotary-Club-Warszawa-Fryderyk-Chopin-2022

Rotary-Regulamin-Projektu-stypendialnego_01012022

StypendiumRotarianskie_ulotkaA5_2022

 

Zobacz też

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.