Wymiana młodzieży

Youth_Exchange_LogoCo to jest Rotary Youth Exchange (RYE) – Wymiana młodzieży?

 

Poznawanie innych kultur jest bez wątpienia najlepszym sposobem promocji międzynarodowego zrozumienia i pokoju. Program Rotary Youth Exchange (RYE) daje możliwość wielu tysiącom młodych ludzi zobaczenia jak żyją ludzie w innych krajach, poznania nowych kultur i pozwalają zaszczepić w młodzieży ducha międzynarodowego zrozumienia.

Program oferuje wiele korzyści dla młodych uczestników, dla rodzin przyjmujących młodzież, dla osób opiekujących się nimi, rotariańskich doradców oraz dla całego społeczeństwa. Dzięki programowi wymiany uczniowie mogą z pierwszej ręki dowiedzieć się o różnych aspektach życia w innym kraju.Wraz z rozwojem ich pojęcia o świecie dojrzewają oni do głębszego zrozumienia samych siebie. Poprzez wtopienie się w edukacyjny system obcego dla nich kraju dokonuje się ich osobisty rozwój. Kluby przyjmujące, rodziny przyjmujące i społeczności lokalne również wiele mogą skorzystać na przyjaznym kontakcie z kimś z innego kręgu kulturowego.

Historia

Wymianę młodzieży zainicjowały kluby europejskie w latach 20. ubiegłego wieku. Wymiana rozwijała się aż do II wojny światowej i została wznowiona po 1946 r. Roczna wymiana długoterminowa zyskała na popularności w latach 50. ubiegłego wieku i stała się podstawowym filarem programu RYE. Zarząd Rotary International (RI) zgodził się w 1972 roku zalecić klubom na całym świecie prowadzenie wymiany młodzieży jako działalności o ogromnej wartości i znaczeniu. W chwili obecnej ponad 8 tysięcy młodych ludzi udaje się do ponad 80 krajów w ramach programu RYE.

Rodzaje wymiany

Rotary Youth Exchange oferuje trzy rodzaje programów wymiany:

  • Wymiana długoterminowa (Long Term Exchange Program – LTEP). Wymiana ta trwa zwykle jeden rok, podczas którego uczeń jest przyjmowany przez kilka   rodzin w danym kraju i jest zobowiązany uczęszczać do szkoły. Okres wymiany długoterminowej może obejmować część lub całość wakacji poprzedzających lub następujących po roku szkolnym. Ten rodzaj wymiany dostępny jest dla młodzieży w wieku od 15 do 18 lat.
  • Wymiana krótkoterminowa (Short Term Exchange Program – STEP). Czas trwania wymiany od kilku dni do kilku tygodni odbywa się głównie w okresie wakacyjnym i nie ma aspektu edukacyjnego. Wymiana krótkoterminowa polega najczęściej na podejmowaniu młodzieży przyjeżdżającej przez rodziny przyjmujące, ale może polegać również na uczestnictwie w obozach młodzieżowych i wycieczkach, organizowanych dla młodzieży z wielu krajów.
  • Wymiana New Generation Service Exchange (NGSE) to wymiana krótkoterminowa, łącząca cele zawodowe i humanitarne dla absolwentów szkół średnich i wyższych w wieku do 30 lat o spersonalizowanym programie. To program, w którym mogą uczestniczyć obecni lub byli Rotaractorzy, byli Interactorzy, młodzi rotarianie.

Elastyczność programów Youth Exchange (YE) pozwala objąć nimi wielu młodych ludzi. Wymiany STEP i NGSE organizowane są różnie w poszczególnych dystryktach. Z tego też względu większość informacji zawartych w niniejszym podręczniku dotyczyć będzie programu wymiany długoterminowej.

Programy poszczególnych dystryktów i multidystryktów mogą rozwijać swoje własne zasady i wytyczne pod warunkiem, że będą one zgodne z ustaleniami zarządu Rotary International (RI).

 

Kompletne informacje na temat wszystkich rodzajów wymiany młodzieżowej dostępne są na stronie:

Strona w języku polskim:

www.wymiana.rotary.org.pl

Strona w języku angielskim:

www.youthexchange.rotary.org.pl