Rotaract

Co to jest Rotaract?

Rotaract jest międzynarodową organizacją młodych ludzi w wieku od 18 do 30 lat, chcących zrobić coś dla innych. Członkowie Rotaractu starają się polepszyć warunki życia innych, poprzez pracę na rzecz społeczności lokalnej i udział w programach międzynarodowych. W ten sposób rozwijają swoje zdolności przywódcze i umiejętności zawodowe oraz nawiązują nowe znajomości. Rotaract to przyjaźń w działaniu i  radość działania.

Organizacja

Rotaract został powołany do życia w 1968 r. jako młodzieżowy program Rotary International (kluby rotariańskie), ogólnoświatowe stowarzyszenie ludzi biznesu i przedstawicieli wolnych zawodów, oddanych idei służby innym. W chwili obecnej, na świecie istnieje ponad 7 300 klubów Rotaract, sponsorowanych przez kluby Rotary w 160 krajach i regionach na wszystkich kontynentach. Należy do nich prawie 170 000 osób. Kluby te działają w ramach społeczności lokalnej lub przy wyższych uczelniach pod opieką miejscowych klubów Rotary.

Działalność Rotaract

Rozwijanie zdolności przywódczych: Rotaract kształtuje liderów, a liderzy tworzą silne, sprawnie działające kluby. W tym celu kluby Rotaract organizują seminaria kształtujące umiejętność porozumiewania się i publicznych wypowiedzi; dyskusje na temat efektywnego prowadzenia klubów; programy szkoleniowe dla członków zarządu; warsztaty w celu organizowania i promocji projektów działalności klubowej; spotkania informacyjne dotyczące działalności Rotaract.

Działalność na rzecz społeczności: Kluby Rotaract w danym roku rotariańskim realizują przynajmniej jeden projekt w ramach działań na rzecz polepszenia warunków życia społeczności lokalnej. Istnieją niezliczone formy takiej działalności: praca w ramach programów walki z analfabetyzmem, udział w programach zapobiegania narkomanii, szkolenie zawodowe dla bezrobotnych, pomoc w domach dziecka i żłobkach, organizowanie wycieczek i innych imprez dla ludzi starszych, sprzątanie miasta, rozbudowa terenów rekreacyjnych i inna działalność w ramach ochrony środowiska.

Rozwijanie umiejętności zawodowych: Wcześnie podejmowane decyzje mogą mieć wpływ na przyszłą karierę zawodową. Dlatego kluby Rotaract pomagają swoim członkom w dokonywaniu właściwych wyborów poprzez organizowanie seminariów w dziedzinie marketingu i zarządzania, konferencji na temat etyki zawodowej, programów planowania zawodowego oraz informowania o nowych technologiach. Bardzo pomocna jest przy tym pomoc Rotarian, którzy mogą i powinni służyć członkom Rotaraktu jako prelegenci i mentorzy.

Kontakty międzynarodowe: Członkowie Rotaractu, chcąc poznać inne kultury i przyczynić się do promowania światowego pokoju i międzynarodowego zrozumienia, podejmują przynajmniej jeden projekt działalności międzynarodowej rocznie. Ta działalność może przyjmować różne formy. Członkowie Rotaract zbierają pieniądze na pomoc ofiarom klęsk żywiołowych, organizują wymiany z klubami w innych krajach, przyjmują u siebie gości z innych klubów oraz biorą udział w międzynarodowych programach rozwoju i pomocy.

Dobra zabawa: Członkowie Rotaract ciężko pracują, ale również potrafią się bawić. Organizują więc zawody, wycieczki, festiwale, imprezy sportowe itp. Często są to imprezy połączone ze zbiórką pieniędzy na działalność klubową. Cokolwiek robią, członkowie Rotaractu wiedzą jak dobrze spędzać czas, nawiązywać nowe przyjaźnie, a przy tym czynić świat trochę lepszym.

Więcej na stronie www.rotaract.org.pl