Interact

Co to jest Interact?

Interact Club (IAC) jest to klub złożony z młodzieży w wieku 12 -18 lat. Jest on zakładany (na bazie jednej lub kilku szkół) i sponsorowany przez „dorosły” Klub Rotary (RC). Jeżeli do szkoły uczęszcza młodzież w wieku poniżej 12 lat i powyżej 18 lat, to może ona być członkiem IAC. Kluby mogą być męskie, żeńskie lub koedukacyjne.

Podstawą działalności IAC jest uchwalony przez zebranie założycielskie statut.

Młodzież zrzeszona w IAC poprzez działania klubowe rozwija:

  • umiejętności przywództwa
  • szacunek dla innych ludzi, szczególnie tych, którzy potrzebują pomocy
  • odpowiedzialność i poszanowanie pracy
  • porozumienie międzynarodowe i dobrą wolę

Społeczność interactorska liczy ponad 250 000 członków zrzeszonych w klubach na terenie ponad 110 krajów.

Relacje Interactu ze sponsorującym Klubem Rotary

IAC są samorządne, jednak nadzór merytoryczny nad ich działalnością powinien sprawować sponsorujący Klub Rotary. Nadzór pedagogiczny należeć musi do nauczycieli ze szkół, z których pochodzą członkowie IAC. Dobra współpraca RC i pedagogów jest jednym ze źródeł sukcesu Interactu. Na klubie sponsorującym ciąży też obowiązek wspierania finansowego IAC .

Działalność Interactu

Działania klubowe na płaszczyźnie krajowej skierowane są w kierunku pracy dla społeczności lokalnej. Celem międzynarodowej działalności Interactu jest praca na rzecz międzynarodowego porozumienia i pokoju. IAC wzorem Klubów Rotary powinny podejmować pracę na rzecz walki z przemocą , głodem, analfabetyzmem, AIDS, ochroną środowiska itd.

Cel tworzenia Interactu

Młodzi członkowie IAC poprzez pracę w klubie uzyskują wiedzę, umiejętności i wrażliwość pozwalające im w przyszłości zostać pełnowartościowymi członkami społeczeństwa, a także zasilić szeregi Rotarian. Zadaniem Klubów Rotary jest wyszukać i rozwinąć drzemiące w młodzieży talenty. Oprócz pracy rotariańskiej Kluby Interactu zapewniają młodzieży różnorodne formy rozrywki w postaci wycieczek, zabaw, zawodów sportowych. Bardzo często działalność statutowa miesza się z różnymi formami zabawy (np. organizacja dyskotek dla młodzieży niepełnosprawnej). Młodzi ludzie bardzo chętnie angażują się w działalność charytatywną i mają na tym polu sporo osiągnięć.

Nie zapominajmy, że to są jednak dzieci. Więcej informacji można znaleźć w anglojęzycznych broszurach Interact Handbook oraz INTERACT GUIDE.

 

OŚWIADCZENIE O POSTĘPOWANIU ROTARIAN Z MŁODZIEŻĄ

„Rotary DYSTRYKT D2231 dąży do stworzenia i utrzymania bezpiecznego środowiska dla wszystkich młodych ludzi, którzy uczestniczą w zajęciach Rotary. Rotarianie, małżonkowie i partnerzy Rotarian i inni wolontariusze muszą chronić dzieci oraz młodych ludzi, z którymi wchodzą w kontakt i chronić ich przed przemocą fizyczną, seksualną i emocjonalną.”

Statement of Conduct for Working With Youth

Rotary District D2231 strives to create and maintain a safe environment for all youth who participate in Rotary activities. To the best of their ability, Rotarians, Rotarians’ spouses and partners, and other volunteers must safeguard the children and young people they come into contact with and protect them from physical, sexual, and emotional abuse.

 

 

Martyna Nowakowska

Przewodnicząca Komitetu Interact

 

 

Amelia Synak

District Interact Representative

 

 

Kluby Interact w Dystrykcie 2231:

1. IAC Grudziądz Centrum, opiekun: Mariusz Gołębiewski, kontakt: mariusz@utgolebiewski.pl

 

Wiktoria Kubała

Prezydent IAC Grudziądz Centrum

 

2. IAC Łódź Centrum, opiekun: Wioletta Brzezińska, kontakt: w.brzezinska@cateringpolska.pl

 

Wiktor Westfal

Prezydent IAC Łódź Centrum

 

3. IAC Jelenia Góra  

 

Tymon Juncewicz

Prezydent IAC Jelenia Góra

 IAC Jelenia Góra

 

4. IAC Koszalin

 

Hanna Walkowiak

Prezydent IAC Koszalin

 IAC Jelenia Góra

 

5. IAC Szczecin International, opiekun: Isobel Perera Turostowska, isobelperera@gmail.com

 

Dariusz Szwec

Prezydent IAC Szczecin International

 

DLACZEGO WARTO TWORZYĆ KLUBY INTERACT

Zuzanna Cieplińska, była Interactorka

 

Marcin Badach, były Interactor

 

Martyna Bobala, była Interactorka

 

Jan Pęski, były Interactor

 

Natalia Tawakol, była Interactorka

 

Alex Majewski, były Interactor

Kuba Gąsienica-Ciułacz, były Interactor

 

Wiktoria Konbelsdorf, Interact Szczecin International

 

Olga Melcer, Interact Białystok

 

Aleksandra Kowal, Interact Wrocław

 

Aleksandra Widłak, Interact Kraków

 

 

Nataniel Mysiakowski, Interact Szczecin International

 

Alicja Turlej, Interact Łódź Centrum

 

Nikola Andrych, Interact Grudziądz Centrum

 

Adam Gajda, Interact Kraków

 

Zuzanna Bernacka, Interact Grudziądz Centrum

 

JAK STWORZYĆ KLUB – informacja dla Klubów Rotary

czyli 6 kroków do utworzenia KLUBU INTERACT
1. Uzyskać wsparcie i zgodę swojego klubu
2. Wybrać szkołę do współpracy np. która ma rozwinięty wolontariat lub szkoła która przyjęła młodzież z wymiany
3. Umówić się z Dyrektorem na rozmowę i poprosić aby wyznaczył nauczyciela do współpracy
4. Zorganizować spotkanie za pomocą szkoły z młodzieżą omawiający co to jest Rotary i Interact
(dobrze jest mieć pomysły na pierwsza akcje )
5. Zaprosić na pierwsze spotkanie gdzie nauczyciel oraz reprezentant Rotary biorą udział
6. Spośród młodzieży wyłonić Zarząd i ustanowić statut

KLUB INTERACT JEST GOTOWY NA CHARTER

DOKUMENTY CHARTEROWE w formacie PDF do pobrania:

DOKUMENTY CHARTEROWE

 

WYJAZDY INTERACT

Informacja od DIR Zuzanny Bernackiej z okazji Światowego Tygodnia Interactu (4-10 Listopada 2019)

WYJAZDY INTERACT

Załączniki do pobrania w formacie pdf:

Zgoda na wyjazd

YOUTH PROTECTION GUIDE

 

ULOTKA INTERACT

do pobrania wystarczy kliknąć poniżej:

Co to jest Interact

 

ZGODY ZDJĘCIA do pobrania w formacie pdf:

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecko

Zgoda-na-wykorzystanie-wizerunku