Interact

interact_rgb-en

Co to jest Interact?

Interact Club (IAC) jest to klub złożony z młodzieży w wieku 12 -18 lat. Jest on zakładany (na bazie jednej lub kilku szkół) i sponsorowany przez „dorosły” Klub Rotary (RC). Jeżeli do szkoły uczęszcza młodzież w wieku poniżej 12 lat i powyżej 18 lat, to może ona być członkiem IAC. Kluby mogą być męskie, żeńskie lub koedukacyjne.

Podstawą działalności IAC jest uchwalony przez zebranie założycielskie statut.

Młodzież zrzeszona w IAC poprzez działania klubowe rozwija:

  • umiejętności przywództwa
  • szacunek dla innych ludzi, szczególnie tych, którzy potrzebują pomocy
  • odpowiedzialność i poszanowanie pracy
  • porozumienie międzynarodowe i dobrą wolę

Społeczność interactorska liczy ponad 250 000 członków zrzeszonych w klubach na terenie ponad 110 krajów.

Relacje Interactu ze sponsorującym Klubem Rotary

IAC są samorządne, jednak nadzór merytoryczny nad ich działalnością powinien sprawować sponsorujący Klub Rotary. Nadzór pedagogiczny należeć musi do nauczycieli ze szkół, z których pochodzą członkowie IAC. Dobra współpraca RC i pedagogów jest jednym ze źródeł sukcesu Interactu. Na klubie sponsorującym ciąży też obowiązek wspierania finansowego IAC .

Działalność Interactu

Działania klubowe na płaszczyźnie krajowej skierowane są w kierunku pracy dla społeczności lokalnej. Celem międzynarodowej działalności Interactu jest praca na rzecz międzynarodowego porozumienia i pokoju. IAC wzorem Klubów Rotary powinny podejmować pracę na rzecz walki z przemocą , głodem, analfabetyzmem, AIDS, ochroną środowiska itd.

Cel tworzenia Interactu

Młodzi członkowie IAC poprzez pracę w klubie uzyskują wiedzę, umiejętności i wrażliwość pozwalające im w przyszłości zostać pełnowartościowymi członkami społeczeństwa, a także zasilić szeregi Rotarian. Zadaniem Klubów Rotary jest wyszukać i rozwinąć drzemiące w młodzieży talenty. Oprócz pracy rotariańskiej Kluby Interactu zapewniają młodzieży różnorodne formy rozrywki w postaci wycieczek, zabaw, zawodów sportowych. Bardzo często działalność statutowa miesza się z różnymi formami zabawy (np. organizacja dyskotek dla młodzieży niepełnosprawnej). Młodzi ludzie bardzo chętnie angażują się w działalność charytatywną i mają na tym polu sporo osiągnięć.

Nie zapominajmy, że to są jednak dzieci. Więcej informacji można znaleźć w anglojęzycznych broszurach Interact Handbook oraz Interact Brochure.

Kluby Interact w Dystrykcie 2230:

 

 

IAC Jelenia Góra przekształcony w 2013 r. w IAC Jelenia Góra Cieplice

Charter: 2009 rok
Opiekun/kontakt: Elżbieta Zakrzewska – tel. 667 701 164
E-mail: elzbieta_zakrzewska@interia.pl

 

 

IAC Wrocław

Charter: 2009 rok
Opiekun/kontakt: Jan Łuszczak – tel. 601 172 953
E-mail: j.luszczak@vp.pl

 

 

IAC Polanica Zrdrój

Charter: 2010 rok
Opiekun/kontakt: Wojtek Nakwasiński –  tel. 501 660 630
E-mail: wojtek.nakwasinski@gmail.com

 

 

IAC Szczecin Pomerania

Charter: 2013 rok
Opiekun/kontakt: Isobel Perera- Turostowska –  tel. 516 166 050
E-mail: isobelperera@gmail.com

 

 

IAC Kraków

Charter: 2013 rok
Opiekun/kontakt: Piotr Metzler – tel. 500 010 158
E-mail: metzler@op.pl

 

 

IAC Bydgoszcz

Charter: 2014 rok
Opiekun/kontakt: Beata Mendry – tel. 500 293 308
E-mail: jb.mendry@gmail

 

 

IAC Gdynia

Charter: 2015 rok
Opiekun/kontakt: Grzegorz Morawski – tel. 509 616 926
E-mail: morawski@exitflex.pl

 

 

IAC  Łódź Centrum

Charter: 2015 rok
Opiekun/kontakt: Beata Oleksiewicz – tel. 507 801 230
E-mail: baluchtob@op.pl

 

Kontakt

Przewodniczący Komitetu ds. Interactu – Adam Czajkowski (PL), tel. + 48 600 385 810, e-mail: adam-czajkowski@o2.pl