Rotary Hands Across Water

Rotary Hands Across Water

Program Rotary Hands Across Water zapoczątkowali izraelscy Rotarianie w roku 2006. Rotary Club Hajfa i firma Hi-Teach zainicjowali program, w którym brało dotąd udział ponad 100 szkół, 17 000 uczniów i 100 nauczycieli z 12 krajów. Celem programu jest zaktywizowanie uczniów do poznawania, analizowania i szukania rozwiązań problemów związanych z rosnącym deficytem wody pitnej na świecie.

Młodzież najpierw odwiedza placówki związane gospodarką wodną, żeby zdobyć wiedzę na temat problematyki wodnej. Kolejny etap to sformułowanie problemu badawczego, hipotezy i przeprowadzenie badań, albo wdrożenie praktycznego rozwiązania. Uczniowie pracują metodą projektu na lekcjach przedmiotów przyrodniczych i angielskiego. Przygotowują prezentację multimedialną i plakat ilustrujący ich projekt. Dokumentacja prowadzona jest w języku angielskim.

Od 2020 roku z powodu pandemii program przeniósł się do Internetu. Był to jednocześnie pierwszy rok, w którym dołączyli do niego uczniowie z Polski. Stało się to za sprawą Przewodniczącego ICC Polska – Izrael Szlomo Bronhera i PDG Jerzego Korczyńskiego. W ciągu minionych 3 lat szkolnych w RHAW wzięło udział 13 szkół z Polski.

W kadencji 2022/2023 Izrael przerwał swój udział w RHAW i organizację programu przejął RC Toruń. 25 maja 2023 roku odbyła się międzynarodowa konferencja online z udziałem 5 polskich szkół oraz szkół ze Lwowa i Calvisson. Szkoła specjalna ze Lwowa zaprezentowała swoje eksperymenty z roślinami dowodzące, że bez wody życie jest niemożliwe, a debiutująca w RHAW szkoła z Calvisson przedstawiając globalne problemy związane z wodą szukała sposobów ich rozwiązania.

W dniach 9-10 czerwca 2023 roku odbyła się w Toruniu pierwsza ogólnopolska konferencja podsumowująca tegoroczną edycję programu. Wzięło w niej udział około 40 osób.

Pierwszy dzień przeznaczono głównie na zabawy integracyjne, zwiedzanie z pochodniami Fortu IV (miejsca konferencji) i wieczorne ognisko. Przedtem jednak odbyło się przygotowanie do warsztatów. Utworzono dwie grupy, którym rozdano materiały edukacyjne i podano tematy do dyskusji w dniu następnym.

10 czerwca rozpoczęła się właściwa konferencja. Anna Stawikowska w imieniu Rotary Club Toruń powitała zebranych, następnie wystąpił Prezes Toruńskich Wodociągów i odczytano list Przewodniczącego Rady Miasta Torunia.

Prezentację szkół rozpoczęli uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 z Bydgoszczy: Ich celem było opracowanie i wdrażanie planu oszczędzania wody w szkole i zorganizowanie wydarzenia edukacyjnego. Uczniowie naprawili przecieki w szkole i zainstalowali perlatory porównując zużycie wody. Stworzyli ulotkę i zorganizowali warsztaty na temat oszczędzania wody.

Następna grupa reprezentowała I Liceum Ogólnokształcące w Gorzowa Wielkopolskiego. Uczennice postanowiły zbadać poziom wiedzy uczniów swojej szkoły, a następnie podjąć działania edukacyjne. Przeprowadziły w szkole ankietę i w odpowiedzi na jej wyniki stworzyły stronę internetową pod nazwą Nie lej wody, gdzie młodzież znajdzie informacje o najprostszych sposobach oszczędzania wody w domu, może obliczyć zużycie wody i zdobyć różnorodne informacje o wodzie.

Jako trzecia wystąpiła Szkoła Podstawowa nr 1 z Konstancina – Jeziorny.  Nauczycielki z tej szkoły już trzeci rok biorą udział w programie RHAW. W tym roku ich uczennice przygotowały przedsięwzięcie Mała retencja w szkole, czyli „Uratuj kropelkę”.

Uczennice oprócz obliczeń matematycznych badały fizyko-chemiczne właściwości wody deszczowej. Badania wykazały, że deszczówka idealnie nadaje się do wykorzystania w ekologicznej uprawie, więc dziewczynki podlewają nią rośliny w szkolnym ogródku.

Kolejna prezentacja również dotyczyła małej retencji. Prezentowali ją uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9 ze Świnoujścia. To jedyna grupa, która w całości pracuje już drugi rok i kontynuowała rozpoczęty w ubiegłym roku temat.

Uczniowie przygotowali sadzonki roślin, umieścili w szkolnym ogrodzie skrzynie do hodowli tych roślin i prowadzili pomiar opadów. Okazało się, że hodowane w skrzyniach i podlewane deszczówką rośliny dobrze wzrastają, a uczniowie zaoszczędzili, w zależności od ilości opadów od 240 do 900 litrów wody pitnej.

Ostatnią szkołą prezentującą swój projekt było XIII Liceum Ogólnokształcące z Wrocławia, a właściwie działające tam koło biologiczne „Ameba”. W pracowniach Uniwersytetu Przyrodniczego uczniowie badali efektywność uprawy roślin w hodowli hydroponicznej względem tradycyjnej hodowli w ziemi. Podczas pierwszych dwóch pomiarów cebuli hodowane w wodzie rozwijały się szybciej. Okazało się, że hodowla hydroponiczna jest ergonomiczna i wydajna.

W czasie dyskusji wszyscy uczestnicy mówili o swoich doświadczeniach podczas realizacji projektów, o tym co ich zaciekawiło, zdziwiło, a także o swoich planach na przyszłość. Wypowiedzi młodych uczestników były bardzo mądre i dojrzałe.

Po pierwszej części konferencji wszyscy udali się na przerwę kawową i na sesję plakatową.

Po przerwie rozpoczęła się cześć warsztatowa, czyli „burza mózgów” na tematy zadane poprzedniego dnia. Okazało się, że dyskusje były bardzo wartkie. W grupie rozważającej jak najskuteczniej oszczędzać wodę błyskawicznie zapełniała się kartka z pomysłami, natomiast w grupie zastanawiającej się nad tym jak zmniejszyć ślad wodny toczono ożywioną wymianę poglądów.

Podczas podsumowania młodzież podkreśliła znaczenie rozwiązań nad którymi pracowały szkoły, ale również bardzo silnie wybrzmiał apel o zmniejszenie konsumpcji. Nie tylko wody i żywności, ale również odzieży i wszelkich innych dóbr. Mówiono o potrzebie wykorzystywania szarej wody. Uczniowie zachęcali do konsumpcji produktów lokalnych. Stwierdzili, że opierając swoje poglądy na sprawdzonej wiedzy, trzeba prowadzić kampanie społeczne.

Zamykając konferencję prowadząca Anna Stawikowska stwierdziła, że obserwowanie tak świadomej i dojrzałej młodzieży wspieranej przez pełnych zawodowej pasji nauczycieli pozwala starszemu pokoleniu mieć nadzieję, że jego błędy i zaniedbania wobec naszej planety da się jeszcze naprawić.

Jako wyraz tego uznania wręczono uczniom i nauczycielom dyplomy i nagrody, a dla szkół przekazano podziękowania za udział w programie Rotary Hands Across Water.

Anna Stawikowska, RC Toruń

Fot. z arch. RC Toruń

Zobacz też

Pożegnanie śp. Mariana Wośkowiaka

Pożegnanie śp. Mariana Wośkowiaka

27 maja 2024 r. pożegnaliśmy naszego serdecznego Przyjaciela, Członka Rotary Club Poznań – Puszczykowo Mariana Wośkowiaka. Ceremonia pogrzebowa odbyła się…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.