Działalność RC Wolsztyn doceniona

Działalność RC Wolsztyn doceniona

23 lutego br. na bardzo skromnej ze względów epidemicznych uroczystości, Burmistrz Wolsztyna Wojciech Lis i Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolsztynie Jarosław Adamczak wręczyli reprezentantom Rotary Club Wolsztyn Past-Prezydentom: Ewie Bobrowicz i Krzysztofowi Małuszkowi oraz obecnemu Prezydentowi Klubu Zygmuntowi Gucze Uchwałę Rady Miejskiej w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Wolsztyn”. Otrzymaliśmy też dyplom oraz pamiątkowy medal potwierdzający, iż ten honorowy tytuł otrzymał Rotary Club Wolsztyn.

Serdecznie dziękujemy za to zaszczytne wyróżnienie, miło jest bowiem wiedzieć, że nasza praca została dostrzeżona i doceniona.

Warto w tym miejscu dodać, że realizowane przez nasz klub programy charytatywne i wspierające nie są obliczone na jakikolwiek poklask, a chodzi nam jedynie o efektywną pomoc tym i tam gdzie jest ona niezbędna i konieczna w myśl rotariańskiej zasady „SŁUŻBA INNYM PONAD KORZYŚĆ WŁASNĄ”.

Przez ponad 25 lat swojej działalności Rotary Club Wolsztyn zrealizował cały szereg projektów pomocowych dla różnych środowisk. Otrzymane wyróżnienie jest dla naszego klubu wielkim honorem, ale nie zwalnia nas rotarian z wrażliwości na potrzeby innych i dalszej efektywnej działalności mimo chwilowych trudności, a może tym bardziej zmieniajmy świat który nas otacza dla wspólnego dobra.

Krzysztof Piotrowski, RC Wolsztyn

Fot. z arch. RC Wolsztyn

Zobacz też

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.