Drzwi do kariery

Drzwi do kariery

Rotary Club Gdańsk-Sopot-Gdynia wraz z Centrum Riviera i agencją 2Pi Group uruchomili program stypendialny „Drzwi do Kariery”.

To program stypendialny o charakterze społeczno-edukacyjnym, dedykowany uzdolnionej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym ze względu na zaburzenia rozwoju, niepełnosprawność, sytuację rodziną, bądź inne niesprzyjające warunki. Program „Drzwi do kariery” korzysta z najlepszych, światowych wzorców praktyk społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) angażując na rzecz wspólnych korzyści różne grupy społeczne z województwa pomorskiego. Zapraszamy Państwa do współtworzenia wyjątkowego Programu.

Do programu może przystąpić każdy, kto spełnia wymagania zawarte w regulaminie. Rekrutacja ruszyła i trwa do 18 kwietnia. Finał akcji i licytacja drzwi wykonanych przez młodzież odbędzie się: 22 maja 2016 r. w Centrum Riviera w Gdyni.

Zapraszamy wszystkich Rotarian do współtworzenia tego wyjątkowego Programu. Wierzymy, że łącząc siły w działaniu jesteśmy w stanie wspólnie uwolnić młode talenty. Państwa zaangażowanie możliwe jest m.in. poprzez udziału w licytacji prac artystycznych lub inne pośrednie lub bezpośrednie wsparcie programu.

Regulamin oraz więcej informacji wraz z potrzebnymi do wypełnienia zgłoszenia dokumentami znajduje się na stronie www.drzwidokariery.centrumriviera.pl.

Leszek Miazga
RC Gdańsk Sopot Gdynia

Zobacz też

Ławeczka ku czci wielkiego Polaka

Ławeczka ku czci wielkiego Polaka

3 maja 2024 roku, w sercu malowniczych Druskiennik na Litwie, miało miejsce wyjątkowe wydarzenie upamiętniające postać Marszałka Józefa Piłsudskiego. Z…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.