30 lat minęło – RC Poznań 1990 – 2020

30 lat minęło – RC Poznań 1990 – 2020

Historia powstania

Pod koniec lat 80. ubiegłego wieku wielu z nas w czasie zagranicznych kontaktów naukowych lub biznesowych spotykało Rotarian w Europie i na świecie.

Polska po 1989 roku zbliżając się do grona państw demokratycznych budziła zainteresowanie Ruchu Rotariańskiego w Europie. Wspaniałą ideą rotariańską zostały zarażone osoby związane z dwoma poznańskimi środowiskami: Instytutem Medycyny Uzdrowiskowej kierowanym przez prof. Gerarda Straburzyńskiego i Akademią Rolniczą z prof. Zbigniewem Młynarkiem. Dzięki ich kontaktom z St. Moritz RC Münster i RC Oranjewood- Heerenveen i przy dużej pomocy organizacyjnej tych klubów powstała 14 osobowa grupa inicjatywna zawiązania pierwszego klubu Rotary w Poznaniu.  Rotary International wyznaczyło nam Dystrykt Szwedzki nr 239 i Gunara Fjellandera jako pełnomocnika ds. organizacji klubów Rotary w Polsce.

RC Poznań zarejestrowano dnia 22 października 1990 roku, natomiast uroczysty Charter Klubu odbył się w Auli Uniwersytetu im. A. Mickiewicza 19 lutego1991 roku a wręczenie Karty charterowej nastąpiło 19 stycznia 1991 roku.

Pierwszym prezydentem klubu został prof. Gerard Straburzyński, natomiast drugim, prof. Zbigniew Młynarek, obecnym 30. prezydentem jest Zbigniew Leszczyński a rozpoczynającym kolejne 30. lecie będzie Maciej Stajniak.

Współpraca z zagranicą

W pierwszych latach naszej działalności skupialiśmy się głównie na częstych kontaktach i obustronnych wizytach z inicjatorami powstania naszego klubu Rotarianami z Münster i Heerenveen oraz z innymi klubami Rotary w Europie i na świecie. Przede wszystkim po to aby zdobyć jak największą ilość informacji i doświadczeń w zakresie działalności charytatywnej i sposobów pozyskiwania środków finansowych oraz metod krzewienia idei rotariańskiej w Polsce. Każda podróż wiązała się z wizytą w miejscowym klubie, wymianą proporczyków i informacją o działalności naszego klubu. W sumie członkowie naszego klubu odbyli ponad 140. spotkań na wszystkich kontynentach. Na potwierdzenie tego w naszych zasobach znajdują się proporce z klubów na całym świecie. Inicjatorami wielu wizyt byli nasi członkowie Jacek Fisiak, Zbigniew Młynarek i Wojciech Górski. Wynikiem tej aktywności były również odwiedziny Rotarian z całego świata na naszych poniedziałkowych spotkaniach klubowych. Dzięki tym kontaktom poszerzało się grono klubów, z którymi nawiązaliśmy bliską współpracę jak np.: RC Reutlingen-Tuebingen, Winston-Salem w Północnej Karolinie, RC Ontario, szwajcarski RC Fryburg, hawajski Waikiki – Honolulu oraz RC Puerto-Rico. Podkreślić należy, że wiele tych wyjazdów klubowych było wyjazdami rodzinnymi. RC Poznań był organizatorem znaczących uroczystości, m. in.: zjazdu Rotarian Europejskich w Gnieźnie w 2000 roku, z okazji 1000- lecia państwa polskiego, na który przybyło około 100 Rotarian. Spotkanie było kilkudniowe, połączone ze zwiedzaniem Poznania i okolic oraz licznymi spotkaniami kulturalnymi i biznesowymi. W kontakty z całym rotariańskim światem zaangażowani byli wszyscy członkowie klubu. Przewodniczącym komisji klubowej „Rotary service committee” w czasie pierwszych 20 lat działania klubu był Wojtek Kasprzak.

Granty Fundacji Rotary

Od początku w tym programie widzieliśmy wsparcie naszej działalności charytatywnej.  Istotą było znalezienie określonego społecznie istotnego celu i przekonanie do tego celu klubów z innych krajów oraz zgromadzenie co najmniej 50% środków. Pozostałą kwotę uzupełniała Fundacja Rotary.

Zakończyliśmy z sukcesem wiele takich projektów wspólnie z wymienionymi wyżej Klubami. Łącznie w okresie 30 lat działalności klubu udało nam się zrealizować granty za ponad 6 milionów złotych. Były to przede wszystkim projekty na rzecz potrzebujących z Poznania i województwa wielkopolskiego oraz jeden grant zagraniczny w Nepalu.

Znaczące granty to: modernizacja Domu Dziecka w Szamocinie przy znaczącej pomocy naszego Rotarianina Stanisława Szołkowskiego, zakup samochodu dla Domu Dzieci Niewidomych w Owińsku, remont domu opieki w Osieku, wyposażenie sal do terapii w szkole dla dzieci z autyzmem w Poznaniu, zakup samochodu dla Domu Opieki Paliatywnej prowadzonej prowadzonego przez p. dr Sowińską oraz pomoc finansowa dla Domu Dziecka Sióstr Serafitek. Wyposażyliśmy też kilka sal komputerowych w szkołach wiejskich, finansowaliśmy akcję „szklanka mleka” dla dzieci z ubogich rodzin, pomagaliśmy w zakupie niezbędnej aparatury dla poznańskiej Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej. Staraliśmy się też pomagać utalentowanej młodzieży (stypendia dla studentów z Ukrainy, pomoc finansowo-edukacyjna dla utalentowanej poznańskiej skrzypaczki Agnieszki Wojtowicz).

Zakupiliśmy rower tandem dla członków kadry narodowej osób niepełnosprawnych przygotowujących się do igrzysk olimpijskich w Tokio. W czasie pandemii koronawirusa sfinansowaliśmy zakup urządzenia wspomagającego oddychanie dla Szpitala Strusia w Poznaniu i wiele innych działań.

W działalności społecznej klubu bardzo aktywni są wszyscy członkowie, ale pozwolimy sobie wymienić kilka osób, które zawsze stanowiły motor napędowy poszczególnych działań. Są to: Andrzej Hofman, Paweł Bugajny, Wojciech Smorawiński, Wojciech Górski, Paweł Sobaszkiewicz, Szczepan Gawłowski i Bogdan Grzebalski.

Za szczególne zaangażowanie w działalność społeczną 22 członków naszego klubu zostało uhonorowanych najwyższą odznaką rotariańską Paula Harrisa (H. Helak, A. Karwacki, A. Smorawiński, St. Szołkowski, T. Trawczyński, W. Kasprzak, W. Górski, P. Bugajny, P. Sobaszkiewicz, W. Smorawiński, A. Hofman, Z. Kubiszewski, J. Fisiak, P. Banaszyk, M. Walenciak, M. Bukowian, P. Filipiak, B. Grzebalski, J. Wojciechowski, K. Grzesiak, P. Karpiński, Z. Leszczyński).

Program Wymiany Młodzieży

Od początku istnienia klubu byliśmy przekonani do celowości tego programu i jego propagowania. Początkowo dzieci które przyjeżdżały do nas z zagranicy uczyły się w Liceum Marii Magdaleny w Poznaniu, ale program nabrał rozmachu, kiedy szefem programu został nasz kolega Ryszard Matuszewski, twórca i dyrektor międzynarodowej szkoły International School of Poznań. Objął on ponad 50 uczniów za strony polskiej i odpowiednio z zagranicy. Gościliśmy młodzież z USA, Kanady, Meksyku, Brazylii, Argentyny, Finlandii, Tajlandii i Indii. Wielu polskich licealistów wróciło z amerykańskimi maturami.

Znamienici goście, którzy zaszczycili swoją obecnością nasz klub to m.in.:

Premier H. Suchocka, prof. E. Łętowska, R. Hausner, prof. M. Noga, gen. Gr. Czempiński, gen. M. Hermaszewski, I. Szewińska, himalaista A. Bielecki. Także kilkudziesięciu poznańskich uczonych i twórców kultury, których wymienienie przekracza objętość tych wspomnień. Wysłuchaliśmy też wiele wykładów członków naszego klubu i przyjaciół z innych klubów Rotary w ramach cyklu spotkań „ZNANI I LUBIANI”

Integracja rotariańska

Jako jeden z najstarszych klubów Rotary zaangażowaliśmy się w szerzenie idei rotariańskiej w Poznaniu i Wielkopolsce, przyczyniając się w znacznym stopniu do powstania nowych klubów w Wolsztynie, Kościanie i Puszczykowie oraz drugiego poznańskiego RC Poznań Starówka.

Pomni tradycji Paula Harrisa, który organizował spotkania za każdym razem w innym miejscu pracy Rotarianina. Zgodnie z tą ideą dziesiątki spotkań naszego klubu odbywało się w miejscach pracy naszych członków.

Integracja rodzin rotariańskich

Wieloletnią tradycją naszego klubu są spotkania rodzinne, z których narodziło się wiele przyjaźni rodzinnych. Wspólne majówki, spotkania wigilijne i wielkanocne, przekazania służby, mikołajki dla dzieci i wnucząt Rotarian i inne. Duże piętno na spotkaniach rodzinnych wywarły spotkania u Henryka Helaka, w stadninie koni w Iwnie, w posiadłości Pawła Sobaszkiewicza i prywatnym muzeum Teresy i Adama Smorawińskich ze śpiewami muzyką i wielkopolskim jadłem. W ubiegłym roku z inicjatywy Pawła Sobaszkiewicza i Zbigniewa Leszczyńskiego wspólnie z klubami poznańskimi zorganizowaliśmy Międzynarodowy Charytatywny Turniej Golfa Rotarian na Kalinowych Polach, połączony z majówką golfową, w którym wzięło udział przeszło 130 rotarian i ich przyjaciół.

 Ze względy na koronawirusa w 2020 roku musieliśmy turniej odwołać, ale zapraszamy już na 2021rok. Z inicjatywy Hanny Leszczyńskiej zainaugurowano cykl damskich spotkań Pań związanych z naszym Klubem i będzie to kontynuowane w kolejnych kadencjach.

Bale rotariańskie

Coroczne bale, stanowiły formę naszego zbratania z życiem społecznym, politycznym i kulturalnym regionu oraz formę pozyskiwania środków na działalność charytatywną. Od 2012 roku organizujemy wspólne bale z RC Puszczykowo i RC Poznań – Starówka.

Rotaract

Wspomaganie młodzieży rotariańskiej było od początku ważnym zadaniem. Młodzież brała udział naszych spotkaniach, pomagała przy organizacji bali oraz wielu innych wydarzeń. Z wielkim zaangażowaniem włączyli się w akcję pozyskiwania „Dawców Szpiku”.

Nasi podopieczni brali też udział w Międzynarodowym Zjeździe Klubów Rotaract w Pradze. W 2015 roku, w czasie 25 Prezydencji Wojciecha Górskiego, Polska była organizatorem REM w Poznaniu, światowego spotkania członków Rotaract, w którym wzięło udział ponad 380 osób. Opiekunem Rotaractu z ramienia klubu jest Wojciech Smorawiński.

Grant dla Nepalu

Projekt powstał dzięki nawiązaniu w 2014 roku przyjacielskich stosunków z RC Braunschweig- Hanse, który obecnie jest naszym klubem partnerskim. Głównym animatorem tej przyjaźni był ze strony polskiej Wojciech Górski, a niemieckiej Hilmar Kobriger. Inicjatorem jednego z największych klubowych grantów, który obejmował budowę sanitariatów dla dwóch szkół w Nepalu po katastrofalnym trzęsieniu ziemi, był Paweł Bugajny. Wartość tego grantu opiewała na sumę ok. 600 000 złotych.

RC Poznań dzisiaj

Kiedy przed 30 laty powstawał RC Poznań większość członków założycieli była w wieku 50 plus. Dlatego corocznie w Zaduszki wspominamy Przyjaciół, którzy odeszli na wieczną rotariańską służbę. Na dziś zmuszeni jesteśmy wspominać już 42 naszych członków. Przyjaciele zawsze będziemy o Was pamiętać.

Spośród członków założycieli jest wśród nas już tylko: Zbigniew Młynarek, Edmund Flaczyk, Jan Malewski, Wojciech Kasprzak.

Obecnie klub liczy 51 członków, w tym 33 członków aktywnych, 14 członków seniorów i 4 członków honorowych. W ostatnim czasie przystąpiło do nas wielu młodych, ambitnych oraz z dużym potencjałem kolegów, czynimy także starania o pozyskanie do naszego klubu pań. Na razie przystąpiła do nas pierwsza kobieta Zofia Chołody, ale liczymy, że jeszcze w 2020 roku pozyskamy kolejne panie.

Uroczyste spotkanie z okazji 30- lecia i przekazania służby rotariańskiej odbyło się 19 września 2020 roku w salach Pałacu Działyńskich w Poznaniu.

Jesteśmy przekonani, że grono przyjaciół zintegrowanych w naszym Klubie jest gwarancją niesienia idei rotariańskiej przez kolejne dziesięciolecia.

 

Poniżej link do filmu jubileuszowego RC Poznań

Opracowali:

Zbigniew Leszczyński – Prezydent Klubu 2019/2020

Wojciech Górski – Prezydent Klubu 2014/2015

Wojciech Kasprzak – Prezydent Klubu 1999/2000

Fot. z arch. RC Poznań

 

Zobacz też

Ławeczka ku czci wielkiego Polaka

Ławeczka ku czci wielkiego Polaka

3 maja 2024 roku, w sercu malowniczych Druskiennik na Litwie, miało miejsce wyjątkowe wydarzenie upamiętniające postać Marszałka Józefa Piłsudskiego. Z…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.