Powitanie

29 marca 2019, godz. 13:00
do 30 marca, godz. 23:50

Organizowane przez klub:

RC Łódź

 

Zaproszenie na PETS – Seminarium Szkoleniowe Prezydentów i Sekretarzy Elektów Dystryktu 2231, DTTS – Szkolenie Komitetów Dystryktu oraz na Zgromadzenie Dystryktu 2231

 

Drodzy Przyjaciele Rotarianie,

 Z olbrzymią przyjemnością zapraszam na szkolenie PETS (President Elect Training Seminar – PETS) Prezydentów i Sekretarzy Elektów oraz Oficerów Dystryktu kadencji 2019-2020 a także alumnów Rotary, Rotaractorów i Interactorów.

1 lipca 2019 rozpoczniemy wspólny rok służby pod hasłem Prezydenta Elekta Rotary International Marka Maloney’ego  „Rotary łączy świat”. Mam nadzieję, że szkolenie to nie tylko pomoże nam skuteczniej osiągnąć zamierzone cele naszej kadencji, ale przyczyni się do nawiązania nowych przyjaźni ale także odnowi w rotariańskim duchu starsze znajomości.

Dlatego serdecznie zapraszam na nasze coroczne szkolenie, które odbędzie się 30 marca 2019 r. w hotelu Ambasador Premium Łódź. Szkolenie jest poprzedzone w dniu 29 marca 2019 r. Szkoleniem Zespołu Oficerów Dystryktu „District Team Training Seminar – DTTS” oraz Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Stowarzyszenia.

 

Spotkajmy się w Łodzi w ostatni weekend marca!

Małgorzata Wojtas
Gubernator Elekt D-2231
RC Szczecin International

International Assembly 2019, San Diego
Akcja DKMS 2016 z klubem Interact

Program

PIĄTEK 29 marzec 2019 r.

od 13:00 – Rejestracja Uczestników

14:30 – 16:00   Szkolenie Oficerów Dystryktu kadencji 2019-2020

Prowadzący:

 •                        Angelika Przeździęk, Trener Dystryktu 2019-2020
 •                        Małgorzata Wojtas, Gubernator Elekt
 •                        Nina Kozłowska, Skarbnik Dystryktu 2019-2020
 •                        Greg Gregorczyk, Sekretarz Dystryktu 2019-2020

16:00 – 17:45    Spotkanie szkoleniowe Regionalnych Przedstawicieli Gubernatora                                                kadencji 2019-2020

 •                        Angelika Przeździęk, Trener Dystryktu 2019-2020
 •                        Małgorzata Wojtas, Gubernator Elekt
 •                        Nina Kozłowska, Skarbnik Dystryktu 2019-2020
 •                        Greg Gregorczyk, Sekretarz Dystryktu 2019-2020
 •                        Janusz Koziński, DGN – Gubernator Nominat na kadencję 2020/2021

18:00 – 20:30    Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Polskich Klubów Rotary  „Dystryktu 2231 Rotary International”

ok. 21:00                    Wspólne wyjście do restauracji Anatewka

 

SOBOTA 30 marzec 2019 r.

7:00 – 8:15           Śniadanie (dla osób, które nocowały)

7:30                         Rejestracja Uczestników – c.d.

 

8:30 -10:20         SESJA PLENARNA I

 • Hymny Polski i Rotary International
 • Otwarcie Seminarium i powitanie gości – Angelika Przeździęk, Trener Dystryktu 2019-2020
 • Nowe kierunki strategii RI – Piotr Wygnańczuk, PDG, Członek Zarządu RI 2018-2020
 • Przedstawienie Gubernatora Elekta – Isobel Perera-Turostowska – Przewodnicząca Komitetu Interact; Łukasz Grochowski Gubernator Dystryktu 2231
 • Przedstawienie Prezydenta RI Elekta i hasła roku 2019-2020 „Rotary łączy świat”  (Rotary connects the world) – Małgorzata Wojtas, Gubernator Elekt
 • Kluczowe obszary działania w kadencji 2019-2020 – Małgorzata Wojtas, Gubernator Elekt  i Angelika Przeździęk, Trener Dystryktu 2019-2020
 • Rotariańska Wymiana Przyjacielska łączy świat – Barbara Pawlisz, PDG, Wymiana Przyjacielska
 • Zaproszenie  na obchody 90 lat Rotary na Ukrainie –  Nikolay Steblianko DGE
 • Rotary Foundation – małe datki, wielkie cele – Janusz Potępa, PDG, Rotary Foundation 2019-2020
 • Stwórzmy świat wolny od Polio – Krzysztof Głombowicz, Podkomitet PolioPlus
 • Bicie polskiego rekordu Guinnessa w żywym znaku POLIO Interact Grudziądz i RC Grudziądz Centrum
 • Rotaract i ogólnopolska akcja „Biedronka” – Anna Grzywacz, District Rotaract Rep. 2018-2019 
 • Najbliższe Konwencje RI – Hamburg 2019, Honolulu 2020 – Maciej Pawlisz Przewodniczący Komitetu Promocji Konwencji RI 2019-2020

10:20-10:35           Przerwa na kawę

 

10:35-11:55         SESJE rotujące w podgrupach I     

 • A. Nowe pokolenia (szczegóły poniżej)

12:00-13:20          SESJE rotujące w podgrupach II

 • B. Administracja, wizerunek, internet (szczegóły poniżej)

 

13:20 – 14:00       Przerwa na obiad

 

14:00-15:20         SESJE rotujące w podgrupach III

 • C. Zaangażowanie i członkostwo (szczegóły poniżej)

15:25-16:45          SESJE rotujące w podgrupach IV 

 • D.  Rotary Foundation, granty i organizacja zbiórek (szczegóły poniżej)

 

16:45-17:00            Przerwa na kawę

 

17:00 – 17:50       Sesja indywidualna dla klubów z liczbą członków 12 i mniej – inspiracje/pomysły – Wojciech Czyżewski PDG

 

17:00-17:20           SESJA PLENARNA II

 • Rotaract  – Maria Sobczyk, District Rotaract Rep. 2019-2020 
 • Interact  przykład działania klubu lokalnego

17:20-17:50

Rotariańska Burza Mózgów – Interact i Rotaract: razem widzimy świat i zmieniamy na lepszy – jak tworzyć wspólne projekty i imprezy – Angelika Przeździęk, Izabela Perera-Turostowska, Mikołaj Dragović

17:50-18:10

 • Wnioski, uwagi, ogłoszenia z Sali – Uczestnicy, Tylko po wcześniejszym zgłoszeniu
 • Podsumowanie i zakończenie PETS – Małgorzata Wojtas, Gubernator Elekt

18:10-18:30 
„Nasze sukcesy” – prezentacje klubów w foyer i koleżeńska wymiana doświadczeń

 

***SESJE rotujące w podgrupach – szczegóły***

1. Nowe Pokolenia – istotny element rozwoju każdego klubu Rotary. Poznajemy znaczenie Programów oraz wzajemne relacje

Moderator: Łukasz Grochowski – Gubernator Dystryktu

 

Paneliści: 

 • Rotaract: Maria Sobczyk – DRR 2019 – 2020
 • Rotaract: Mikołaj Dragović, Przewodniczący Komitetu Rotaract
 • Interact:  Izabela Perera-Turostowska, Przewodnicząca Komitetu Interact
 • Program Wymiany Młodzieży: LTEP – Marek Łatko, STEP – Rafał Zawiślak
 • Wymiana Nowych Pokoleń: Borys Czarakcziew i Zbigniew Byczko

2. Optymalizacja działań w klubie: administracja, finanse i wizerunek. Potencjał narzędzi internetowych: My Rotary, Rotary Club Central i Moje Rotary

Moderator: Dorota Wcisła – Komitet ds. Wizerunku Publicznego

Paneliści: 

 • Narzędzia internetowe i rola DICO: Rafał Tondera
 • Sekretarz Dystryktu: Greg Gregorczyk
 • Skarbnik Dystryktu: Nina Kozłowska

3. Jak sprawić, by klub był pełen energii i chęci do działania – zaangażowanie i członkostwo w klubach

Moderator: Wojciech Czyżewski – Past Gubernator, Komitet ds. Pozyskania i Zaangażowania Członków

Paneliści: 

 • Komitet ds. zakładania klubów:  Janusz Nowastowski
 • Globalny Program Zniżek: Robert Gadzinowski
 • Wymiana Przyjacielska: Barbara Pawlisz
 • Komitety Międzykrajowe: Ryszard Łuczyn
 • Grupy Zainteresowań: Jarosław Majkowski

 

4. Rotary Foundation – jak korzystać z możliwości, jakie zapewnia fundacja i jak efektywnie organizować zbiórki

Moderator: Janusz Potępa – Past Gubernator, Komitet ds. Rotary Foundation

Paneliści: 

 • Asystent Koordynatora Strefy: Mieczysław Maciążek,
 • Podkomitet Audytu: Piotr Jankowski,
 • Podkomitet Grantów: Janusz Lisiecki,
 • Podkomitet Zbiórek: Piotr Figurski
 • Podkomitet PolioPlus: Krzysztof Głombowicz 

Nad przebiegiem wszystkich Sesji w Podgrupach czuwa Trener Dystryktu Angelika Przeździęk

 

UWAGA: Pani Janina Ochojska odwołała swój przyjazd na szkolenie PETS.

19:30 – 24.00 Uroczysta kolacja w sali Hotelu Ambasador Premium oraz wręczenie nominacji oficerom Dystryktu (dla chętnych – koszt 148 zł / osobę, płatne na konto bankowe hotelu)

Cennik

Nie przewidujemy możliwości wpłat na miejscu. Będzie można natomiast zrobić przelew z telefonu lub komputera w obecności osoby z recepcji PETS

 

Warunki i koszty udziału w szkoleniu:

 1. Udział Prezydenta Elekta klubu w Seminarium PETS, zgodnie z przepisami Rotary International, jest warunkiem niezbędnym do objęcia funkcji Prezydenta od 1 lipca 2019 r.
 2. O ile dany klub nie zalega ze składkami do Dystryktu, rejestracja Prezydenta Elekta (pierwszego uczestnika z klubu) nie wymaga uiszczenia żadnej opłaty – koszt udziału w PETS pokryty jest z obowiązkowej składki na imprezy dystryktalne, płaconej przez kluby wraz ze składkami na Dystrykt zgodnie z uchwałą NWZ z 9.03.2018.
 3. Każdy drugi i następny uczestnik z danego klubu musi uiścić w momencie rejestracji na konto Dystryktu o nr 41 1910 1048 2785 9354 1856 0001 opłatę w kwocie 150 zł tytułem „udział w PETS 2019: imię i nazwisko”
 4. Każdy Oficer Dystryktu kadencji 2019-2020 musi również uiścić opłatę 150 zł zgodnie z opisem powyżej, którą potem rozliczy wraz z kosztem podróży i noclegu (w pokoju dwuosobowym) w ramach delegacji.
 5. Brak wpływu składki klubowej na konto Dystryktu oznacza konieczność uiszczenia opłaty w wysokości 150 zł/osobę przelewem przed przyjazdem na PETS i okazania dowodu wpłaty w trakcie rejestracji.
 6. Osoby, które nie opłacą udziału w PETS do dnia 26 marca 2019 r. włącznie, a przyjadą na seminarium, będą mogły zapłacić na miejscu przelewem z telefonu lub komputera, przy czym wysokość opłaty wyniesie 200 zł.  W przypadku dokonania przelewu na kwotę 150 zł po dniu 26 marca 2018 r. na miejscu będzie trzeba opłacić różnicę tj. 50 zł przy pomocy przelewu z telefonu lub komputera.
 7. Opłata konferencyjna zawiera także przerwy kawowe oraz lunch w sobotę
 8. Nie będzie możliwości dokonywania opłat w jakiejkolwiek formie na miejscu!

Koszty pozostałe:

1.Hotel 

Hotel Ambasador Premium ****

ul.Kilińskiego 143/147 , 90-315 Łódź

(http://www.hotelambasador.eu/premium/hotel)

 Rejestracja w hotelu:  każdy indywidualnie, opłata za pobyt w hotelu płacona indywidualnie przez uczestnika.

Ceny, warunki i sposoby rezerwacji hotelu – w zakładce LOKALIZACJA

2. Dodatkowe płatności:

29.03.2019Wspólne wyjście do restauracji Anatewka po NWZ ok. 21:00 –  cena ok. 50 zł – płatne indywidualnie na miejscu

30.03.2019 – Uroczysta kolacja  dla chętnych  – 148 zł / osobę płatna na konto bankowe hotelu z dopiskiem: imię + nazwisko – płatność za kolację 30.03.2019. W cenie kolacji: zabawa z muzyką (DJ).

UWAGA! Płatność za uroczystą kolację należy dokonać do 26.03.2019 na konto hotelu – dane w zakładce LOKALIZACJA

 

Walne Zgromadzenie

Działając na podstawie §12 Statutu Stowarzyszenia Polskich Klubów Rotary „Dystrykt 2231 Rotary International” (Dystryktu) z siedzibą w Łodzi, jako Gubernator D-2231 i w imieniu Zarządu (a szczególnie w imieniu Gubernator Elekt Małgorzaty Wojtas) niniejszym z przyjemnością zwołuję na dzień 29 marca 2019 roku (piątek), na godzinę 18:00 (drugi termin godz. 18:30) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Polskich Klubów Rotary „Dystryktu 2231 Rotary International”, które odbędzie się w Hotelu Ambasador Premium, ul. Kilińskiego 145, Łódź.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dystryktu

Łódź, 29 marca 2019 r., godz. 18 (drugi termin 18:30)

 

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór przewodniczącego.
 3. Wybór protokolanta.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Stwierdzenie quorum i prawidłowości zwołania Zgromadzenia.
 6. Zatwierdzenie porządku obrad.
 7. Przedstawienie projektu budżetu Dystryktu na kadencję 2019-2020 oraz proponowanej wysokości składki per capita na Dystrykt.
 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia budżetu Dystryktu na kadencję 2019-2020, w tym wysokości składki per capita na Dystrykt (Uchwała nr 1).
 9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu wyboru Gubernatora Elekta kadencji 2019-2020 (Uchwała nr 2).
 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia wyboru osoby na stanowisko Przewodniczącego Dystryktalnego Komitetu Rotary Foundation w kadencji 2019-2020 (Uchwała nr 3).
 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia wyboru osoby na stanowisko Skarbnika Dystryktu w kadencji 2019-2020 (Uchwała nr 4).
 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia wyboru osoby na stanowisko Sekretarza Dystryktu w kadencji 2019-2020 (Uchwała nr 5).
 13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia wyboru osoby na stanowisko Pełnomocnika Stowarzyszenia w relacjach z Członkami Zarządu w kadencji 2019-2020 (Uchwała nr 6).
 14. Wybór i zatwierdzenie składu Komisji Rewizyjnej na kadencję 2019-2020 (Uchwała nr 7).
 15. Podjęcie uchwały w kwestii powołania na wniosek Zarządu na wakat w Zarządzie Stowarzyszenia kadencji 2018-2019 (Uchwała nr 8).
 16. Przedstawienie aktualnego statusu spraw formalnych związanych z Dystryktem 2231.
 17. Wolne wnioski zgłoszone w przewidzianym terminie do 22 marca 2019 do Sekretarza Dystryktu.
 18. Zamknięcie Zgromadzenia.

Uwaga:

 1. Wnioski do porządku Zgromadzenia (w formie uchwał klubowych) wraz z ewentualnymi projektami uchwał na NWZ należy zgłaszać na adres mailowy Sekretarza Dystryktu: secretary@rotary.org.pl najpóźniej do dnia 22 marca 2019 r.
 2. Każdemu klubowi przysługuje jeden głos na 25 Rotarian (liczonych według oficjalnych danych w bazie RI na I półrocze 2019).
 3. Aby brać udział w głosowaniu każdy Delegat klubu powinien posiadać pisemne pełnomocnictwo do głosowania (w oryginale) udzielone przez Prezydenta Klubu, w przypadku, jeśli klub nie jest reprezentowany przez Prezydenta na niniejszym NWZ.
 4. Głosowanie będzie odbywać się za pomocą mandatów, które należy pobrać przed rozpoczęciem NWZ.
 5. Proszę o odpowiednio wcześniejsze przybycie i wzięcie poprawki na to, że rejestracja i pobieranie mandatów zawsze trwa – do Łodzi łatwo dojechać, bo… jest w środku.

 

Mając na względzie bardzo merytoryczny i przyjazny przebieg ostatniego Walnego Zgromadzenia w Rynie, liczę na kolejne dobre i sympatyczne spotkanie w gronie Ludzi Czynu pod hasłem „Bądź inspiracją”.

Z głębi serca proszę o pozytywne nastawienie się do obrad w duchu Testu 4 Pytań i wzajemnej życzliwości.

Do zobaczenia w Łodzi za miesiąc.

Z rotariańskim pozdrowieniem,

Łukasz Grochowski

Gubernator Dystryktu

 

Pliki będące załącznikiem znajdują się w Bazie Wiedzy

Lokalizacja

Hotel Ambasador Premium
ul. Kilińskiego 145, Łódź

Ambasador Premium ****
ul.Kilińskiego 145, 90-315 Łódź
***
Rejestracja w hotelu:  każdy indywidualnie, opłata za pobyt płacona indywidualnie przez gościa

UWAGA! hotel przyjmuje nasze rezerwacje wyłącznie drogą mailową na adres: na premium@hotelambasador.pl

PREFERENCYJNA CENA ZA DOBĘ HOTELOWĄ – TYLKO DO 18.03.2019 na hasło Rotary

 pokój jednoosobowy – 253,8 zł brutto/doba na hasło ROTARY

pokój dwuosobowy – 307,8 zł brutto/doba na hasło ROTARY

parking – 24,6 zł brutto/doba

Cena za pokój hotelowy obejmuje: śniadanie, możliwość korzystanie z basenu, sauny, siłowni w godzinach otwarcia: 7:00 – 22:00.

Oficerowie Dystryktu powinni rezerwować sobie miejsca w pokojach dwuosobowych.

UWAGA: dokonanie rezerwacji pokoju w hotelu oznacza zgodę na uiszczenie opłaty za hotel w rezerwowanym terminie, nawet jeśli przyjazd nie dojdzie do skutku. Ostateczny termin na rezygnację z rezerwacji: 18.03.2019. 

Szczegóły i dane do dokonania płatności za hotel i kolację

Hotel można opłacić na miejscu po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji, udział w uroczystej kolacji należy opłacić przelewem do 26.03.2019 na rachunek hotelu

Hotel Ambasador Premium
90-135 Łódź, ul. Kilińskiego 145

W tytule przelewu proszę podać imię + nazwisko i w zależności za co płacimy przelewem:

 • nocleg + kolacja Rotary/
 • nocleg Rotary/
 • kolacja Rotary

Dane do przelewu
MBANK S.A.nr r-ku: 91 1140 1108 0000 4230 0400 1002
Nazwa rachunku: Cegal sp. jawna –Hotel Ambasador Premium

Bank details:
Beneficiary name: Cegal sp.jawna -Hotel Ambasador Premium
Beneficiary’s bank: MBANK S.A. Address: ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa
BIC/SWIFT:BREXPLPWXXX
IBAN: PL91 1140 1108 0000 4230 0400 1002