RC Łódź

RC Łódź

Miejsce spotkań:

Andels Hotel
ul. Ogrodowa 17
91-065 Łódź

E-mail:

lodz@rotary.org.pl

Strona WWW:

http://www.rotary.lodz.pl

Prezydent

Dariusz Matyjewicz

Sekretarz

Andrzej Sołtysik

Skarbnik

Mateusz Chudzik

ROTARY W ŁODZI W LATACH 1933 – 1939

Początki idei Rotary w Łodzi sięgają roku 1917 r. kiedy to  Oskar Gross, Karol Bajer i Bronisław Kroh utworzyli w Łodzi stowarzyszenie charytatywne. W 1931 r. stowarzyszenie zrzeszało10 członków. Jego sekretarzem był  Emilian Loth, brat Jerzego Lotha – sekretarza Warszawskiego Klubu Rotariańskiego. Od niego dowiedział się o celach i działalności Rotary. Stwierdził, iż są one podobne do zasad stosowanych w łódzkim stowarzyszeniu. W tej sytuacji podjęto decyzję o przystąpieniu łódzkiego stowarzyszenia do Rotary International.

Proces przystosowania stowarzyszenia do wymogów i przepisów Rotary International koordynował komisarz Berthold Gerbel z Wiednia.

14 listopada 1933 r. do Łodzi przyjechał z Zurichu Alex Potter, sekretarz biura Rotary na Europę, który na wieczornym spotkaniu w restauracji Tivoli z udziałem dziewiętnastu założycieli Rotary Club Łódź , ośmiu rotarian z Warszawy i jednego przyszłego rotarianina z Katowic – oficjalnie ogłosił utworzenie Rotary Club Łódź.

Pierwszym prezydentem klubu został Oskar Gross, vice prezydentami wybrano Bronisława Kroh i Henryka Ruegera, a sekretarzem został Emilian Loth.

Certyfikat przyjęcia łódzkiego klubu do Rotary International nosi datę 4 grudnia 1933 r.

Charter klubu odbył się 6 czerwca 1934 r.

 

ODRODZENIE ROTARY W ŁODZI – 1991 r.

Inicjatorem odrodzenia klubu Rotary w Łodzi po 48 latach niebytu był Andrzej Reiter, który szukając materiały do filmu o Gabrielu Narutowiczu, natrafił na informacje o rotarianach działających w przedwojennej Polsce. Dowiedział się też, że po 1989 r. w naszym kraju kluby Rotary wznowiły działalność. .

W ciągu krótkiego czasu udało się Andrzejowi zebrać 22 entuzjastów ruchu rotariańskiego, którzy po kilku spotkaniach organizacyjnych postanowili odtworzyć klub Rotary  w Łodzi. Powracający ze Szwecji, pracownik naukowy Politechniki Łódzkiej Marian Jerzy Korczyński, przepojony ideami służby rotariańskiej i zaznajomiony przez Szwedów z procedurami.  Andrzej Reiter i Jerzy Korczyński doprowadzili do formalnego zarejestrowania klubu w Rotary International.

Sponsorującymi klubami były 3 kluby ze Szwecji: RC Kalmar, RC Kalmar Nyckel i RC Kalmar  Norra,  Certyfikat przyjęcia klubu do Rotary International nosi datę 7 października 1991 r. Charter klubu odbył się 19 października 1991 r. w pałacu Poznańskich w Łodzi

 


 

Granty zrealizowane w latach 2008-2014

Rok 2014

  1. Grant MG 78727

Pomoc osobom z down syndrom w Łodzi  za pośrednictwem Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Chorych z Zespołem Downa w Łodzi

Partnerskie  Kluby i Dystrykty:

RC Belgioioso – S. Angelo Lodigiano RC Łódź Centrum, RC Łódź 4 kultury, RC Łódź

Beneficjenci i przedmiot grantu

Wyposażenie w sprzęt rehabilitacyjny, sprzęt kuchenny i świetlicy  dla Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Chorych z Zespołem Downa w Łodzi.

Wartość:  21 000,00 PLN

 

 

 2. DG Dystryktalny

Wsparcie międzynarodowego biegu młodzieży w Łodzi

Partnerskie  Kluby i Dystrykty

VENA Sport  RC Łódź, D-2230

Beneficjenci i przedmiot grantu

Wsparcie działań  Stowarzyszenia VENA w zakresie organizacji  międzynarodowego  biegu dzieci i młodzieży szkolnej w Łodzi

Wartość: 500.00 PLN

 

 

3. GG Globalny

Wsparcie fundacji i stowarzyszeń zajmujących się pracą z młodzieżą w zakresie sprzętu multimedialnego i oprogramowanie do nauki języka angielskiego

Partnerskie  Kuby i Dystrykty

GOOD START  RC Warszawa  City; RC Berlin-Luftbrücke; RC Milano Nord D-2041; R C Warszawa Goethe; RC Łódź; RC  Berlin Luftbruecke

Beneficjenci i przedmiot grantu

Wyposażenie 10 świetlic w sprzęt do prowadzenia zajęć z dziećmi,w tym nauki języka angielskiego.

Wartość: 45 483.00 PLN

 

 

Rok 2013

  1. Grant MG1377956

To help provide appliances and furniture for homes being constructed by Habitat for Humanity in Lee County in Bonita Springs, Estero and Ft. Myers, FL, USA

Sandra

Partnerskie  Kluby i Dystrykty

RC  Bonita Springs  Floryda USA ,RC Łódź,  RC Wolsztyn, RC Warszawa Sobieski,  RC  Poznań Puszczykowo D-2230

Beneficjenci i przedmiot grantu

Fundacja :Habit for Humanity” sprzęt AGD i wyposażenie dla rodzin po zdarzeniach losowych  Floryda/ USA.

Wartość:  35 000.00 $

 

 

2. Grant MG1276801

To help provide a playground for an orphanage, Grudziadz in Kuyavian-Pomeranian Voivodeship, Poland.

Partnerskie  Kluby i Dystrykty

RC Grudziądz (Host), RC Łódź; RC Toruń D-2230, D1390 RC Viitasaari

Beneficjenci i przedmiot grantu

Grudziądz –  plac zabaw.

Wartość:  16 595,00 $

 

 

Rok  2011/2012

  1. Grant MG1276338

To help provide computers and related equipment to Help Family OPOKA in Lodz, Poland Sandra Sxoggins – hal.

Partnerskie  Kluby i Dystrykty

RC  Bonita Springs  Floryda USA, RC Cape Coral  Goldcoast, D-6960

Beneficjenci i przedmiot grantu

Sprzęt komputerowy do  warsztatów kształtowania osobowości dzieci  fundacja OPOKA.

Wartość:  23 000,00 $

 

 

 

Rok 2010/2011

  1. Grant MG1174950

To help provide artistic workshops for children in orphanages in Lodz, Poland, Edward Lezon, Marcel Stefański

Partnerskie  Kluby i Dystrykty

Francja  D-1670, D2230

Beneficjenci i przedmiot grantu

Warsztaty artystyczne dla dzieci – zakończone koncertem „Ulica  BUM BUM„, koncert 2011

Wartość:   23 000,00 $

 

 

2. Grant  MG1071555

To help provide High-Performance monitoring oncology equipment along with accessories and 10 set of beds to a Hospital for Children at Lodz, Poland Edward Lezon, Marcel Stefański

Partnerskie  Kluby i Dystrykty

Francja  D-1670

Beneficjenci i przedmiot grantu

Szpital Kliniczny Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Łodzi  Kardiomonitory

Wartość:   18 193,00 $

 

 

Rok 2010

  1. Grant MG1069906

To help provide a wheelchair vehicle to Lodz Special School to transport children and young adults with disabilities and restricted mobility to and from school in Lodz, Poland; Ewa Tylor

Partnerskie  Kluby i Dystrykty

MG #69906 RC Bega D- 69906, D2230

Beneficjenci i przedmiot grantu

SOSW 3 w Łodzi ul Tkacka 34/36. Samochód minibus  volkswagen do przewozu dzieci oraz traktor do prac ziemnych.

Wartość:   35 000,00 $

 

 

 

 

 

 

Rok 2008/09

  1. Grant MG0966952

To help provide household and playground equipment to Domy Rodzinne Orphanage in Lodz, Poland, chairs to MSWIA Hospital in Lodz, Poland, and transportation within Poland for 37 Polish children from  three orphanages

Partnerskie  Kluby i Dystrykty

RC Pijnacker-Nootdorp,     Holandia, D-1600, D2230

Beneficjenci i przedmiot grantu

1. Dom Dziecka w Komarnie

2. Dom Dziecka w Przybysławicach,

3. Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Krasnem  – wakacje dzieci w Holandii.

4. Rodzinny Dom Dziecka w Łodzi (Stoki).

Wartość:  18 000,00 $

 

2. Grant MG0866187

To help provide gymnasium and rehabilitation equipment to Gostynin County Orphanage in Gostynin, Mazowsze, Poland; Gloria Morris,  Katherin Rauf

Partnerskie  Kluby i Dystrykty

RC Bridgton D-7780 ,  RC Warszawa Józefów D-2230,  RC Warszawa Sobieski  D-2230

Beneficjenci i przedmiot grantu

Domu Dziecka w Gostyninie wyposażenie domu dziecka w sprzęt rehabilitacyjny , Sali Rehabilitacyjno – Sportowej w Powiatowym Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Gostyninie

Wartość:  10 750,00 $

 

 

Rok 2008

  1. Grant MG0865509

To help provide musical instruments for the children at Music School Lodz in Lodz, Poland; Gloria Morris,  Katherin Rauf

Partnerskie  Kluby i Dystrykty

RC Bridgton Lake , D-7780, Maine, USA, D2230

Beneficjenci i przedmiot grantu

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Łodzi ul. Sosnowa 9.  Wyposażenie w sprzęt muzyczny wypożyczalni szkolnej.

Wartość:   14 000,00 $

 

 

 

 

 

 

2. Grant MG0864495

To help provide computers and books for the public libraries in Bridgton, Maine, USA; Gloria Morris,  Katherin Rauf

Partnerskie  Kluby i Dystrykty

RC Bridgton Lake, D-7780, Maine, USA D2230

Beneficjenci i przedmiot grantu

Wyposażenie biblioteczne w szkołach Stanu Main, USA, Dystrykt 7780. Książki w tym w języku polskim i albumy o Polsce.

Wartość:   13 500,00 $