Powitanie

26 kwietnia 2019, godz. 10:00
do 28 kwietnia, godz. 18:00

Miejsce:

Morandówka

Stanisława Staszica 25

Zamość

Organizowane przez klub:

RC Zamość Ordynacki

Zespół organizacyjny działający w imieniu Rotary Club Zamość Ordynacki (Polska) oraz Rotary Club Urbino (Włochy) zapraszają Rotarian pochodzących z miast Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz wszystkich szanujących świadectwa zasobów kultur – świadków rozwoju cywilizacji do wzięcia udziału w IV  konferencji o tematyce

„SYNERGIA  W  ARCHITEKTURZE.

POSZANOWANIE ŚWIATOWEGO DZIEDZICTWA UNESCO”.

26-28.04.2019, Zamość, Poland

Muzeum Fortyfikacji i Broni „Arsenał”, ul. Zamkowa 2

Przewodniczeniem Komitetowi Naukowemu Konferencji zaszczycił nas Pan prof. zw. dr hab. inż. arch. Sławomir Gzell, doktor honoris causa, Przewodniczący Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN 2016-20,

a skład Komitetu stanowią:
prof. zw. dr hab. inż. Bogusław Szmygin,
prof. zw. dr hab. inż. arch. Krzysztof Pawłowski,
prof. zw. dr hab. inż. arch. Wojciech Kosiński,
prof. zw. dr hab. inż. arch. Zbigniew K. Zuziak,
prof. nadzw. dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski,
dr hab. inż. arch. Jadwiga Środuska-Wielgus,
dr inż. arch. Krzysztof Wielgus,
dr hab. inż. arch. Jan Wrana prof. nadzw.PL.
Konferencja została objęta patronatem honorowym przez
Polski Komitet d/s UNESCO,
Prezydenta Miasta Zamość,
Rektora Politechniki Lubelskiej,
Dziekana Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej,
Komisję Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Krakowie

Konferencja przeznaczona jest dla Rotarian, dla których ważne jest poszanowanie historycznego dziedzictwa kultury europejskiej i światowej.

Równolegle zapraszamy studentów architektury na warsztaty przewidywane podczas konferencji (26-28.04.2019).

Tematem warsztatów będzie  „Rewitalizacja Pałacu Zamoyskich z przeznaczeniem na Centrum Kongresowo-Hotelowe. Poszanowanie Dziedzictwa Światowego UNESCO w Zamościu”.

Prosimy o rejestrację do dnia 15.03.2019.

Wpłatę za udział w konferencji i wydarzeniach towarzyszących należy dokonać na konto :

Rotary Club Zamość Ordynacki

Santander Bank Polska, SWIFT WBKPPLPP

IBAN PL 09 1090 2590 0000 0001 3763 5754

z dopiskiem „Konferencja”.

Wpłaty dokonane po 15.04.2019 prosimy potwierdzić e-mail na adres zamoscordynacki@rotary.org.pl

Idea konferencji została sformułowana w Urbino w 2013 roku. Jej główne cele to  nawiązanie współpracy i tworzenie synergii pomiędzy Klubami Rotary w celu realizacji  następujących zadań :

I. Kluby Rotary z miast wpisanych na listę UNESCO zobowiązują się przestrzegać i wypełniać wskazania jakie corocznie rozpowszechnia UNESCO.

[ O możliwości wzięcia  udziału  w konferencji  zostały poinformowane wszystkie europejskie kluby Rotary istniejące w miastach wpisanych na listę dziedzictwa UNESCO. Sam fakt zawiadomienia o takiej konferencji to sygnalizacja problemu ważnego dla Rotarian. Kluby zostaną zawiadomione także o jej rezultatach. Takie rozpowszechnienie idei UNESCO wpłynie na pogłębienie świadomości wagi ochrony naszego dziedzictwa w klubach Rotary oraz  rozpowszechnianie tej świadomości.]

II. Zobowiązują się także podejmować inicjatywy związane z ochroną centrów historycznych swoich miast zgodnie z zasadami ustalonymi przez UNESCO.

[ Zespół organizacyjny działający w imieniu RC Zamość Ordynacki organizuje równolegle dla studentów architektury warsztaty, których celem jest:

– stworzenie koncepcji zagospodarowania terenu lub obiektu wyznaczonego w obrębie zabytkowym, koncepcji mającej wpływ na podniesienie walorów miejsca (synergia),

– przekazanie wiedzy ale i wykorzystanie twórczych możliwości młodzieży,

– popularyzacja ochrony zabytków wśród uczestników warsztatów, także wśród obserwujących ich pracę mieszkańców miasta,

– przekazanie informacji o rezultatach warsztatów osobom decydującym o kształcie miasta t.j. Radzie Miasta i Prezydentowi.

Zespół organizacyjny w imieniu RC Zamość Ordynacki zaprasza Kluby do delegowania studentów architektury z zaprzyjaźnionych uczelni w  2019 roku lub też zachęca do przygotowanie takich warsztatów na swoim terenie.

RC Zamość Ordynacki sugeruje także Klubom zapraszanie jako guest speaker profesjonalistów zajmujących się tkanką miejską – architektów, urbanistów, geografów, psychologów czy socjologów miasta.]

III. W tym celu o udział w konferencji odbywającej się co dwa lata proszeni będą eksperci z Biura Centralnego UNESCO by mogli przedstawić wytyczne, projekty, inicjatywy i możliwości jakie organizacja planuje dla podniesienia rangi ośrodków historycznych.

[Zespół organizacyjny działający w imieniu RC Zamość Ordynacki zaprosił polskich ekspertów by w trakcie konferencji przedstawili problemy miast historycznych, sposoby ich rozwiązywania i najważniejsze idee jakimi kieruje się UNESCO w obliczu nowych zagrożeń rozwijającego się Świata.]

IV. Biorąc udział w konferencji i tworząc sieć powiązań między sobą Kluby Rotary wpływać będą na uatrakcyjnienie i promocję miast wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa.

[Sam fakt spotkania Klubów różnych miast  to możliwość wymiany doświadczeń i rozpoczęcia współpracy w wielu rotariańskich dziedzinach. Dlatego część konferencji będzie poświęcona na prezentacje Klubów.

Prosimy  więc o przygotowanie informacji

–  o swoich działaniach związanych z ochroną zabytków lub

–  o ciekawych pomysłach i realizacjach urbanistycznych czy architektonicznych jakie miały miejsce w ich miastach.

Taka giełda idei i pomysłów jest zawsze inspirująca, a przedstawione przykłady mogą być twórczo wykorzystane w innych miejscach i okolicznościach. Mogą też być przedmiotem publikacji jaka ukaże się po konferencji by spopularyzować idee ochrony i sposoby wpływania na podniesienie walorów miejsc zabytkowych.]

fot. www.pixabay.com.pl

 

Program

 

                                               25-26.04.2019 (czwartek-piątek)

Przyjazdy gości

 

                                               26.04.2019 (piątek)

15.00-20.00

Rejestracja uczestników  (Hotel „Morandówka”,  22-400 Zamość , ul. Staszica 25)

12.00-18.00

Możliwość towarzyszenia warsztatom studenckim

 

                                               27.04.2019 (sobota)

9.30-17.00

Konferencja  (Muzeum Fortyfikacji i Broni „Arsenał”, ul. Zamkowa 2)

Tłumaczenie na język angielski i włoski 

 

8.00-9.30

Rejestracja uczestników  (Muzeum Fortyfikacji i Broni „Arsenał”, ul. Zamkowa 2)

09.30-10.15

Otwarcie konferencji

10.15-11.30  

Mr. Mauro Bignami

(Past District Governer 2012-2013, District 2090, Włochy)

Temat :

„From Urbino to Zamość : the need to balance short-therm interests with the long-term resource”

 

Wykład wprowadzający

Prof. zw. dr hab.inż. Bogusław Szmygin.

(Prezes Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS  (2009-2017), Prorektor Politechniki Lubelskiej (2012-2016), Dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej)

Temat :

„ Współczesne uwarunkowania ochrony, zarządzania i użytkowania miast wpisanych na listę UNESCO”.

 

Kolejne wystąpienia :

Prof. zw. dr hab. inż. arch. Krzysztof Pawłowski.

(Prezes Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS  w latach 1981-1984 i 1993-2002, w tym okresie, w 1992 roku, Zamość został  wpisany na Listę UNESCO)

Temat :

„Od rewaloryzacji miasta idealnego do ochrony historycznego krajobrazu Zamościa”.

 

Prof. zw. dr hab. inż. arch. Wojciech Kosiński.

(były Zastępca Architekta Miasta Krakowa, członek Polskiej Akademii Nauk Oddziału Kraków, Sekcji Architektura i Urbanistyka, Profesor Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego,  Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, profesor zwyczajny Instytutu Krajobrazu)

 Temat :

”Synergy of the old and the new factors in structure of historic cities”.

 

Prof. arch. Tatiana K.Kirova.

(Profesor Wydziału Konserwacji Architektonicznej i Urbanistycznej Politechniki w Turynie, Dyrektor Instytutu Architektury w Cagliari, członek włoskiego ICOMOS i kilku organizacji międzynarodowych)

Temat :

„Il paesaggio storico urbano e il paesaggio culturale delle citta UNESCO in particolare della citta di Roma”

 

11.30-11.50

Przerwa

11.50-12.50

Prof. zw. dr hab. inż. arch. Zbigniew K. Zuziak.

(były Wiceprezydent Miasta Krakowa, Przewodniczący Komisji Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk Oddziału Kraków, w Politechnice  Rzeszowskiej profesor kierunku Urbanistyka)

Temat :

Centra historyczne i nowe sieci przestrzenne : przykłady synergii w urbanistyce”.

 

Prof.nadzwyczajny dr hab.inż. arch. Zbigniew Myczkowski.

(Rzeczoznawca Ministra Kultury w zakresie opieki nad zabytkami, członek Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS oraz Polskiej Akademii Nauk Oddziału Kraków, także  Instytut Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej)

Temat :

Krajobraz kulturowy Zamościa i formy jego ochrony – Dzieło niezwykłe”. .

 

Dr hab. inż. arch. Jadwiga Środuska-Wielgus,

Dr inż. arch. Krzysztof Wielgus.

(członkowie Polskiego Komitetu Narodowego  ICOMOS, wieloletni  eksperci programów Unii Europejskiej dotyczących Zamościa, Instytut Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej)

Temat :  ”Krajobraz kulturowy miast twierdz – Akademia pokoju. Geneza wartości, sukcesja funkcji”.

 

Dr hab. inż. arch. Jan Wrana prof. nadzw.PL.

(Inicjator cyklu Konferencji ”Synergia w Architekturze”, warsztatów studenckich w Zamościu, członek Polskiej Akademii Nauk Oddziału Kraków,  Komisja Architektury i Urbanistyki, profesor Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej, przewodniczący zespołu organizacyjnego konferencji, Past District Governer Dystryktu 2230 Rotary International w latach 2004/2005 i 2005/2006)

Temat : Synergia w architekturze. Poszanowanie Światowego Dziedzictwa UNESCO  a potrzeby współczesnego miasta”.

 

12.50-13.00

Wspólne zdjęcie

 

13.00-14.00

Bufet lunch regionalny

 

14.00-15.30 .

Prezentacje klubów, dyskusja

 

15.30-15.50

Przerwa

 

15.50-16.30

Prezentacje klubów, dyskusja

 

16.30-17.00

Podsumowanie, przekaz konferencji.

Ustalenia dotyczące konferencji 2021 roku.

 

Dla osób towarzyszących wycieczka w godzinach

10.00-15.00

Zwiedzanie okolic Zamościa, lunch w trakcie wycieczki. Przewodnik, tłumaczenie na język angielski i włoski.

Czas wolny do 19.00

 

Dla wszystkich gości

19.00-20.00

Koncert ( Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. K. Szymanowskiego, ul. Kościuszki 5 )

 

20.30-23.00

Uroczysta gala ( Muzeum Fortyfikacji i Broni „Arsenał”, ul. Zamkowa 2 )

Podczas wieczoru planujemy zbiórkę środków na stypendia dla uczniów

Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. K. Szymanowskiego w Zamościu.

Dla wszystkich darczyńców przewidziane są nagrody.

 

                                                               28.04.2019 (niedziela)

9.30-12.30

Zwiedzanie miasta. Przewodnicy – język polski, angielski i włoski.

 

12.30-13.00

Wystawa prac studentów – wynik IV warsztatów odbytych w trakcie konferencji

(Zamojskie Centrum Informacji „Luneta”, ul. W. Łukasińskiego 2E)

 

13.00-14.00

Bufet lunch  (Zamojskie Centrum Informacji „Luneta”, ul. W. Łukasińskiego 2E)

 

                                               28-29.04.2019 (niedziela-poniedziałek)

Wyjazdy gości

Hotele

Prosimy o osobistą rezerwację miejsc hotelowych podając hasło „Rotary-UNESCO”.

 

Hotel „Morandówka”,  22-400 Zamość, ul. Staszica 25 ,

www.morandowka.pl   e-mail: zamosc@morandowka.pl

 

Hotel 77, 22-400 Zamość, ul. Zamenhofa 7

www.77hotel.pl        e-mail: kontakt@77hotel.pl

 

Hotel Zamojski,  22-400 Zamość, ul. Kołłątaja 2/4/6

www.hotelzamojski.pl   e-mail: recepcja@hotelzamojski.pl

 

Hotel Renesans, 22-400 Zamość, ul. Grecka 6

www.hotelrenesans.pl    e-mail: hotelrenesans@hoga.pl

 

Hotel Arte,  22-400 Zamość, Rynek Wielki 6

www.artehotel.pl          e-mail: recepcja@artehotel.pl

Cennik

(1 euro ca 4,30 zł ), (1 USD ca 3,80 zł )

Udział w konferencji 27.04.2019    270 zł

Udział w gali 27.04.2019                   150 zł

Zwiedzanie miasta 28.04.2019        30 zł

Lunch 28.04.2019                              45 zł

Wycieczka dla osób towarzyszących 27.04.2019  100 zł

Cena wycieczki może ulec zmianie w zależności od liczby osób zgłoszonych.

Lokalizacja i kontakt

źródło: AGAD Warszawa zb.kart.1823 / Muzeum Zamojskie

 

RC Zamość Ordynacki

22-400 Zamość, Lubelska Str. 36A / 10

zamoscordynacki@rotary.org.pl

www.rotaryordynacki.pl

Spotkania –  22-400 Zamość,  „Morandówka”, ul. S. Staszica 25, Pon. 19.00

Santander Bank Polska,

SWIFT WBKPPLPP,

IBAN PL 09 1090 2590 0000 0001 3763 5754

tel. 48  604 661 041  ANNA (Italian,Polish)                             leucaspis@gmail.com

tel. 48  607 572 320 EWA (English, Polish)

tel. 48  605 141 899 WŁODEK (English, Polish)                    wbe7591@gmail.com

tel. 48  785 101 102  RYSZARD (Russian, Ucrainian, Polish)  luczyn@pro.onet.pl

 

 

English version

INVITATION

 

Rotary Club Zamość Ordynacki (Poland) and Rotary Club Urbino (Italy) have the pleasure to invite Rotarians coming from the cities tabled by UNESCO in the List of World Heritage Cities and all the others interested in taking part in the IV conference dedicated to :

“SYNERGY IN ARCHITECTURE. RESPECTING WORLD HERITAGE RECOGNISED BY UNESCO ”

26-28.04.2019, Zamość, Poland

The Fort and Arms Museum  „Arsenał”, ul. Zamkowa 2

 

Participation in the conference is intended for Rotarians, not only for architects, restorers, conservationists but also for all those who respect the European and World Heritage.

During the conference we are inviting architectural students to the workshops planed for 26-28.04.2019.

The main subject for the students’ workshops is „Adaptation of Zamoyski Palace to Meeting Centre & Hotel. Respecting World Heritage UNESCO in Zamość”.

Please register by 15.03.2019.

Please submit the payment for participation and events connected with the conference by to the account:

Rotary Club Zamosc Ordynacki,

Santander Bank Polska,SWIFT WBKPPLPP.

IBAN PL 09 1090 2590 0000 0001 3763 5754

with the note “Konferencja”.

Please confirm your payments submitted after 15.04.2019 by mail to address zamoscordynacki@rotary.org.pl

 

The main objective of the conference of the UNESCO HISTORIC CITIES, PATRIMONO DI PACE, URBINO 2013 was creating the cooperation and synergy between Rotary Clubs. This cooperation and synergy aims at accomplishing the following objectives:

 

I. The Rotary Clubs identified in the list of the UNESCO cities will be engaged to follow all the instructions that the UNESCO diffuses every year.

[The possibility of taking part in the conference was conveyed to all those existing European Rotary Clubs which cities are recognised by the UNESCO. The initiative alone to inform about the conference is to highlight the problems faced by Rotarians. All those Clubs will be briefed of the outcome of our meetings. Spreading the UNESCO ideas by Rotary Clubs will enhance awareness and recognition of the importance of preserving heritage and culture.

II. The Clubs will take new possible initiatives every year in order to support the image of their historical city centres by following the principles fixed by the UNESCO.

[RC Zamosc Ordynacki will conduct workshops for students of architecture. The aims of these workshops are :

– creating concepts of utilising the heritage areas and its surroundings by enhancing their values –   ( synergy ) ,

– transferring the knowledge and utilising creative capacity of young generation,

– popularising importance of heritage preservation among participants of workshops

and popularising the ideas among observing their afford citizens,

– conveying the results of workshops to the persons and bodies determining the shape of the heritage cities ( City Rulers & Presidents ).

RC Zamość Ordynacki is inviting Rotary Clubs to delegate students of architecture from cooperating familiar colleges in 2019 and also encourages Rotary Clubs to create and organise such workshops in their hometowns.

RC Zamość Ordynacki is also suggesting that clubs invite quest speakers, professionals engaged in upkeep of cities – architects, urban planners, geographers, psychologists and urban sociologists from those cities.]

 

III. In this sense, we will ask for the participation of some experts of the UNESCO Central Office at the preparation works for this convention in order to know regulations, the projects, the initiatives and the opportunities which the international body plans to increase the value of the historical centres. 

[RC Zamosc Ordynacki will invite Polish UNESCO experts to introduce the problems facing historical cities, the ways of solving those problems and the most important UNESCO solutions and ideas in the face of treads of the fast developing World.]

IV. Enhance and promote the places declared World Cultural heritage by the UNESCO, by creating a network of relationships between the Rotary Clubs ot the cities involved in this project.

[The idea of meeting Rotary Clubs from different cities creates opportunity for exchanging experience and for synergy in many fields covered by Rotary Clubs. Thus, the part of conference will be given to presentation of the Clubs. As such we will be grateful if Clubs prepare information:

– about their own activities connected to preservation of heritage or

– interesting urban or architectural solutions which were implemented in their cities.

Such flow of ideas and their exchange will always be very inspirational. Introduced solutions can be creatively utilised in other places and other circumstances. They can serve as the base for reflection and for acknowledging the importance of preserving and enhancing the values of heritage by publicising new ideas and solutions after the conference.]

 

PROGRAM

                                              

 

25-26 April 2019 ( Thursday , Friday )

 

Arrivals of Guests

 

                                               26 April 2019 ( Friday )

15.00-20.00

Registration of participants  (Hotel „Morandówka”,  22-400 Zamość , ul.Staszica 25)

12.00-18.00

Possibility of assisting students’ workshops

 

                                               27 April 2019 ( Saturday )

9.30 -17.00

Conference   (The Fort and Arms Museum  „Arsenał”, ul. Zamkowa 2)

(English & Italian translation).

8.00-9.30

Registration of participants   (The Fort and Arms Museum  „Arsenał”, ul. Zamkowa 2)

09.30-10.15

Opening ceremony

10.15-11.30  

Mr. Mauro Bignami

(Past District Governer 2012-2013, District 2090, Italy)

Topic :

„From Urbino to Zamość : the need to balance short-therm interests with the long-term resource”

 

Opening Conference Address by :

Prof. Ph.D. hab. Eng. Boguslaw Szmygin

(Chairman of Polish National Council ICOMOS [2009-2017], Prorector of Lublin

Polytechnic [2012-2016], Dean of the Building and Architectural Department of Lublin

Polytechnic).

Topic :

“ Contemporary conditions of protection, management and utilisation of the cities

listed by UNESCO “

 

Following Addresses :

Prof. Ph.D. hab. Eng. Arch. Krzysztof Pawlowski

(Chairman of Polish National Council ICOMOS [1981-1984 & 1993-2002],

serving during the time when Zamość in the year 1992 was listed by UNESCO).

Topic :

“ From restoration of the ideal city to preservation of historical landscape of Zamość.”

 

Prof. Ph. D. hab. Eng. Arch. Wojciech Kosinski

(Deputy Architect of Cracow City, member of Polish Academy of Sciences – Cracow Area, Department of Architecture and City Planning, Professor of Cracow Academy named after Frycz Modrzewski, Chair of City & Spatial Planning, Department of Architecture at Cracow Polytechnic, Prof. of Landscape Institute).

Topic :

“ Synergy of the old and the new factors in structure of historic cities. ”

 

Prof. arch. Tatiana K.Kirova.

(Professor of Torino Polytechnic, Department of Preservation Architectural and Urban Monuments, Dean of the Cagliari Architectural Institute, Member of Italian National Committee ICOMOS and othe international organizations)

Topic :

„Il paesaggio storico urbano e il paesaggio culturale delle citta UNESCO in particolare della citta di Roma”

 

11.30-11.50

Break

 

11.50-12.50

Prof. Ph.D. hab. Eng. Arch. Zbigniew K. Zuziak

(Deputy President of Cracow, Chairman of the Committee of Architecture and City

Planning, Polish Academy of Sciences – Cracow Area, professor of Urban Planning

at Rzeszów Polytechnic).

Topic :

“Historic centres and new spatial networks : cases of synergy in Urbanism .”

 

Prof. Ph.D. hab. Eng. Arch. Zbigniew Myczkowski

(Assessor of Ministry of Culture for protection of heritage, member of Polish National

Committee ICOMOS and Polish Science Academy – Cracow Area and Institute of

Landscape Architecture of Cracow Polytechnic).

Topic :

“Cultural Landscape of Zamosc and the ways of its protection – Extraordinary creation”.

 

Ph .D. hab. Eng. Arch. Jadwiga Środuska-Wielgus

Ph. D. Eng. Arch. Krzysztof Wielgus

(Members of Polish National Committee ICOMOS, longstanding specialists

of European Union’s programs pertaining to Zamość. Institute of Landscape Architecture

of Cracow Polytechnic).

Topic :

“Cultural Landscape of Walled Cities – Academy of Peace. Genesis of value,

succession of survival function.”

 

Sc.Ph. D. Eng. Arch. Jan Wrana

(Assoc. Prof. of  Civil Engineering and Architectural Department of Lublin Polytechnic, initiator of series conferences  “Synergy in Architecture” and students workshops in Zamość, member of Polish Academy of  Sciences – Cracow Area,  Committee of Architecture and City Planning, Past District Governor District 2230 Rotary International in years 2004/2005 and 2005/2006, Chairman of the conference organizing committee).

Topic :

“Synergy in Architecture. Respecting World Heritage UNESCO and needs of

modern city.”

 

12.50-13.00

Joint photo

 

13.00-14.00

Regional Bufet lunch

 

14.00-15.30

Presentations of Rotary Clubs

 

15.30-15.50

Break

 

15.50-16.30

Other presentations of Rotary Clubs, discussion

 

16.30-17.00

Summarising, conference message

Arrangements for 2021 conference

 

Times of trips for accompanying persons:

10.00-15.00

Sightseeing Zamość surroundings, lunch during the trip. English and Italian guide.

Free time till 19.00

 

                                               For all the guests :

19.00-20.00

Concert ( Government Musical School I & II grade named after K. Szymanowski,

No.5, Kościuszki Street )

20.30-23.00

Festive gala ( Fortification and Arms Museum ”Arsenal”, No.2, Zamkowa Street. )

During the evening we would like to collect some funds for students of Government

Musical School I & II grade named after K. Szymanowski in Zamość scholarships.

All donors will be rewarded.

 

28 April 2019 ( Sunday )

9.30 -12.30

Visiting Zamość – Polish, English, Italian guides

 

12.30 -13.00

Students’ exhibition – results of IV workshops conducted during the conference

(Zamość Information Center  “Luneta” , No.2e , W.Łukasinskiego Street.              )

 

13.00-14.00

Bufet lunch ( Zamojskie Centrum Informacji „Luneta”, ul. W. Łukasińskiego 2E)

 

                                               28-29 April 2019 ( Sunday/Monday )

 

Departure of Guests

 

Hotels

 

Please personally book your hotel rooms using codeword  „Rotary-Unesco”.

 

Hotel ”Morandowka”, 22-400 Zamość, No.25 Staszica Str.

www.morandowka.pl, e-mail: <zamosc@morandowka.pl>

 

Hotel 77, 22-400 Zamość, No.7 Zamenhofa Str.

www.77hotel.pl, e-mail: <kontakt@77hotel.pl>

 

Hotel Zamojski, 22-400 Zamość, No.2,4,6 Kollataja Str.

www.hotelzamojski.pl, e-mail: <recepcja@hotelzamojski.pl”>

 

Hotel Renesans, 22-400 Zamość, No.6 Grecka Str.

www.hotelrenesans.pl, e-mail: <hotelrenesans@hoga.pl”>

 

Hotel Arte, 22-400 Zamość, No.6 Rynek Wielki

www.artehotel.pl, e-mail: <recepcja@artehotel.pl”>

 

Price list

 

(1euro ca 4,30 PLN), (1 USD ca 3,80 PLN)

Participation in the conference on 27.04.2019    PLN 270

Participation in the gala on 27.04.2019                  PLN 150

Sightseeing on 28.04.2019                                           PLN 30

Lunch on 28.04.2019                                                     PLN 45

Trips for accompanying persons on 27.04.2019   PLN 100

Tour price can difer depending on number of participants.

 

 

Location, contacts

 

source: AGAD Warszawa zb.kart.1823 / Muzeum Zamojskie

 

R.C. Zamość Ordynacki

22-400 Zamość, 36A/10 Lubelska Str.

zamoscordynacki@rotary.org.pl

www.rotaryordynacki.pl

Meetings –  Hotel ”Morandowka” 22-400 Zamość, No.25 Staszica Str.

 

Santander Bank Polska,

SWIFT WBKPPLPP,

IBAN PL 09 1090 2590 0000 0001 3763 5754.

 

tel. 48 604 661 041 ANNA (Italian, Polish)                                  leucaspis@gmail.com

tel. 48 607 572 320 EVA (English, Polish)

tel. 48 605 141 899 WLODEK (English, Polish)                            wbe7591@gmail.com

tel. 48 785 101 102 RICHARD (Russian, Ukrainian, Polish)      luczyn@pro.onet.pl